Khen thưởng - Xử phạt

Khen thưởng - xử phạt từ năm 2017 đến năm 2020

1.Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017

2.V/v phát động phong trào thi đua năm 2018

3. Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp Sông Lô hội nhập và phát triển"

4. Công văn về việc bình xét và đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2019

5. Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2020

6. Quyết định về việc khen thưởng bổ sung 02 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2020

7. Quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016"

8. Quyết định về việc tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chiến sĩ tiên tiến cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

9. Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

10. Công văn về việc đôn đốc nộp báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 5 năm giai đoạn 2015 - 2020

11. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

12. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

13. Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

14. Hướng dẫn tiêu chuẩn bình xét khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Sông Lô lần thứ III, giai đoạn 2015-2020 ( Phân bổ chỉ tiêu | Mẫu báo cáo thành tích)

15. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Bà Nghiêm Thị Thúy

16. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với ông Khổng Văn Lãm

17. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với ông Nguyễn Văn Thìn

18. Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020

 

Ngày đăng: 25/11/2020
Các tin cùng chuyên mục