Hệ thống chính trị

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Giới thiệu

- Số điện thoại: 0211.3644.966

- Địa chỉ Email: 

 

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

1. Chỉ huy trưởng: Trung tá KIỀU VIỆT PHONG

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2Phó chỉ huy trưởng,  Tham mưu trưởng: Thiếu tá NGUYỄN VĂN TOÀN

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Quân sự và Giáo dục quốc phòng an ninh.

3. Phó chỉ huy trưởng: Thiếu tá: NGUYỄN THÀNH ĐÔ

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Động viên tuyển quân và Hậu cần kỹ thuật.  

4. Chính trị viên: Thượng tá NGUYỄN ANH CƯỜNG

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong lực lượng vũ trang huyện.

5. Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị: Trung tá ĐINH VĂN BẮC

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác dân vận, chính sách và quần chúng.

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng

- Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn;

- Trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng vũ trang địa phương trên các mặt xây dựng và hoạt động tác chiến.

2. Nhiệm vụ

- Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh;

- Thực hiện việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ bảo vệ công trình quốc phòng, xây dựng và bảo vệ căn cứ địa phương trên địa bàn;

- Xây dựng bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân;

- Xây dựng huấn luyện và chỉ đạo hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội địa phương. Thực hiện tuyển quân và động viên quốc phòng;

- Chỉ đạo việc phối hợp các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động quần chúng và phòng thủ dân sự;

- Thanh tra, kiểm tra, sơ tổng kết về công tác Quốc phòng trên địa bàn.

Ngày đăng: 15/04/2022
Các tin cùng chuyên mục