Hệ thống chính trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2021- 2026


              Trụ sở Huyện ủy – HĐND - UBND huyện Sông Lô

              Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

I. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 
Đ/c: Phùng Thị Kim Nga
TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Số điện thoại:
Địa chỉ Email: ngaptk@vinhphuc.gov.vn

  

 

 
Đ/c: Đỗ Huy Chiến
UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Số điện thoại:
Địa chỉ Email: chiendh@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

         


II. CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN

 

STT

Tên cơ quan

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ban Kinh tế- Xã hội

Vũ Văn Thanh

Trưởng ban


Lê Trung

Phó Trưởng ban


2

Ban Pháp chế

Trần Văn Tuyên

Trưởng ban

0988.209.936

Nguyễn Ngọc Thạch

Phó Trưởng ban

0985.214.484

 

II. CÁC TỔ ĐẠI BIỂU CỦA HĐND HUYỆN

 

 1. Tổ đại biểu HĐND huyện số 01 gồm các xã: Cao Phong, Đức Bác. 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Thị Huệ

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

Tổ trưởng

2

Lưu Thế Cửu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Bác

Tổ phó

3

Lê Đăng Tâm

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sông Lô

Tổ viên

4

Đỗ Phúc Dương

Chánh Thanh tra huyện Sông Lô

Tổ viên

5

Phan Kim Trọng

HUV- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

Tổ viên

   

2. Tổ đại biểu HĐND huyện số 02 gồm các xã: Đồng Thịnh, Tứ Yên. 


 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Triệu Toàn Tăng

UV BTV , Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

Tổ trưởng

2

Nguyễn Tiến Dũng

HUV, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Phương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Thịnh

Tổ viên

4

Dương Trường Giang

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Yên

Tổ viên

5

Lưu Thị Hường (Sư cô Thích Đàm Minh)

Trụ trì chùa Sơn Long xã Tứ Yên

Tổ viên

 

 


3. Tổ đại biểu HĐND huyện số 03 gồm các xã: Như Thụy, Nhạo Sơn và thị trấn Tam Sơn. 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Văn Tuyên

UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Tổ trưởng

2

Vũ Văn Thanh

Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

Tổ phó

3

Phùng Thị Kim Nga

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Tổ viên

4

Lê Văn Hải

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhạo Sơn

Tổ viên

5

Trần Đình Thắng

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Tổ viên

 

 

4. Tổ đại biểu HĐND huyện số 04 gồm các xã: Bạch Lưu, Hải Lựu, Đôn Nhân 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Vũ Mạnh Tuấn

HUV, Bí thư Huyện đoàn Sông Lô

Tổ trưởng

2

Nguyễn Trung Dũng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Lựu

Tổ phó

3

Nguyễn Văn Đang

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bạch Lưu

Tổ viên

4

Nguyễn Ngọc Khang

UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô

Tổ viên

 5

Nguyễn Thị Hạnh

Phó Trưởng phòng VH&TT huyện

 Tổ viên

 

 

 

 

5. Tổ đại biểu HĐND huyện số 05 gồm các xã: Quang Yên, Lãng Công. 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Dương Văn Sản

HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện

Tổ trưởng

2

Đặng Trung Thành

HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tổ phó

3

Lê Quang Nghiệp

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Tổ viên

4

Bùi Thanh Tùng

TVHU, Trưởng Công an huyện Sông Lô

Tổ viên

5

Hoàng Thị Ngọc Hà

Trưởng phòng TN&MT huyện

Tổ viên

 

6. Tổ đại biểu HĐND huyện số 06 gồm các xã: Đồng Quế, Phương Khoan, Nhân Đạo. 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Khang

HUV, Trưởng phòng TC-KH huyện

Tổ trưởng

2

Mạc Thế Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Quế

Tổ phó

3

Đỗ Huy Chiến

UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Tổ viên

4

Nguyễn Thị Thu Hương

HUV, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện

Tổ viên

5

Nguyễn Ngọc Thạch

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Tổ viên

 

7. Tổ đại biểu HĐND huyện số 07 gồm các xã: Tân Lập, Yên Thạch

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trịnh Thị Bình

UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện

Tổ trưởng

2

Hoàng Ngọc Thanh

HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Tổ viên

4

Kiều Việt Phong

Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

Tổ viên

5

Lê Trung

Phó Trưởng Ban KT-XH, HĐND huyện

Tổ viên

 

  

 

 

Ngày đăng: 22/05/2022
Các tin cùng chuyên mục