Hệ thống chính trị

Trung tâm Y tế huyện Sông Lô

           

- Số điện thoại: 0211 3636704

- Địa chỉ Email: bvdksonglo@gmail.com

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO

 

- Đ/c: Phan Kim Trọng

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0912.175 424

- Địa chỉ Email: trongdksl@gmail.com

 

- Đ/c: Vũ Hồng Quang

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0987 483 925

- Địa chỉ Mail: bsquangvh@gmail.com

 

- Đ/c: Nguyễn Ngọc An

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0982 580 762

- Địa chỉ Mail: nguyenngocan.pmedicince@gmail.com   

 

- Đ/c: Trường Trung Văn

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại:

- Địa chỉ Mail:

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

- Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

- Đào tạo cán bộ y tế.

- Nghiên cứu khoa học về y học.

- Chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật.

- Phòng bệnh.

- Hợp tác quốc tế.

- Quản lý kinh tế y tế.


Ngày đăng: 21/04/2019
Các tin cùng chuyên mục