Hệ thống chính trị

Công an huyện

- Số điện thoại: 0211 3.638 638

- Địa chỉ Email:…................

 

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

Đ/c: Thượng tá Bùi Thanh Tùng

Trưởng Công an huyện

Số điện thoại: 0211 3.638 999

Địa chỉ Email:.....................

 

Đ/c: Thượng tá Trịnh Văn Hùng

Phó Trưởng Công an huyện 

Địa chỉ Mail:…

 

Đ/c: Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn

Phó trưởng Công an huyện

Địa chỉ Mail:…..………...

 

Đ/c: Thượng tá Đào Xuân Dương

Phó trưởng Công an huyện

Địa chỉ Mail:…..………...

 

Đ/c: Trung tá Dương Anh Văn

Phó trưởng Công an huyện 

Địa chỉ Mail: 

 

Đ/c: Đại úy Hà Thị Thu Bình

Phó trưởng Công an huyện

Địa chỉ Mail:…..………...

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Công an huyện Sông Lô thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, có trách nhiệm tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Ngày đăng: 05/11/2020
Các tin cùng chuyên mục