Hệ thống chính trị

Xã Quang Yên

             

 

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quang Yên

 

            I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ       

 

* ĐẢNG ỦY:

 

1.Đ/c: Đặng Trung Thành
Bí thư Đảng ủy xã
Số điện thoại:
Địa chỉ Email: ………………… 
 
2. Đ/c: Dương Văn Cương
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: ..................
Địa chỉ Email: …………………
 
3. Đ/c: Nguyễn Tiến Toàn
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0977.623.059
Địa chỉ Mail:………………….
 

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Dương Văn Cương
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: .................. 
Địa chỉ Email: ………………… 
 
2. Đ/c: Đào Thị Mai Huơng
Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:  
Địa chỉ Mail:………………….

 

* ỦY BAN NHÂN DÂN:

 
1. Đ/c: Nguyễn Tiến Toàn
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0977.623.059
Địa chỉ Mail:………………….
 
2. Đ/c: Vi Đình Quang
Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại:
Địa chỉ Mail:………………….

 

II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:

Quang Yên là xã miền núi nằm phía tây bắc huyện Sông Lô, là vùng miền núi bán sơn địa. Quang Yên có địa hình là một thung lũng hẹp nằm giữa hai dãy Sáng Sơn ở phía đông và núi Thét ở phía tây, với chiều dài 7 km theo hướng con đường tỉnh lộ chạy qua. Phía bắc giáp ba xã của tỉnh Tuyên Quang là xã Phú Lương, Tam Đa, Lâm xuyên, xuống phía nam giáp xã Lãng Công, huyện Sông Lô, phía tây giáp hai xã Hải Lựu, Bạch Lưu huyện Sông Lô với tổng diện tích tự nhiên 1.780,92 ha được chia thành 17 thôn dân cư. Toàn xã có 2.237 hộ với 9.500 nhân khẩu với hai dân tộc Kinh và dân tộc Cao Lan sống xen kẽ, trong đó đồng bào dân tộc Cao Lan là 432 hộ với 1.737 nhân khẩu.

Quang Yên là nơi diễn ra hội nghị Đảng bộ lần thứ nhất tỉnh Vĩnh Phúc (sát nhập Vĩnh Yên, Phúc Yên thành tỉnh Vĩnh Phúc), hiện nay xã có một Đảng bộ với 323 đảng viên, sinh hoạt ở 23 chi bộ (17 chi bộ nông thôn, 03 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ y tế, 01 chi bộ quân sự, 01 chi bộ cơ quan). Đồng bào các dân tộc trong xã luôn phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng, nhân dân trong xã đã đóng góp sức người, sức của trong công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo, nhân dân luôn có ý thức chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. Vì vậy tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được đảm bảo, chỉ tiêu tuyển quân hàng năm luôn đạt 100% kế hoạch huyện giao.

Xã Quang Yên là một xã nghèo của tỉnh Vĩnh phúc, những năm qua Đảng bộ và nhân dân đã có nhiều nỗ lực với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và sự cần cù vượt khó của nhân dân đến nay bình quân thu nhập đầu người năm 2014 ước đạt 20 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 giảm xuống dưới 7%.

Là xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tân của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong xã, đến nay đã xây dựng được các thiết chế văn hóa đáng kể: Nhà văn hóa kiêm hội trường UBND xã, 17/17 thôn có nhà văn hóa (có 01 nhà văn hóa trọng điểm), 04 đình, 01 chùa, 01 đền; Trong đó có 02 di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh. Hoạt động văn hóa cộng đồng tại các thôn ngày càng được quan tâm, nhân dân tích cực tham gia, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, đặc biệt là việc phục dựng một số lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan như Lễ hội xuống đồng, hát Sịnh Ca...

Tuy vậy hiện nay đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu là thuần nông, thương mại, dịch vụ, các ngành nghề phát triển chậm, nền tảng phát triển kinh tế thiếu bền vững, hệ thống đường xá, giao thông đi lại ở một số thôn còn khó khăn, vật chất, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập. Để hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM địa phương rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp trên./.

Ngày đăng: 20/05/2020
Các tin cùng chuyên mục