Hệ thống chính trị

Xã Lãng Công

 

 

 

Trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND xã Lãng Công

           

                I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

* ĐẢNG ỦY:

 

1. Đ/c: Nguyễn Kim Tuyến
Bí thư Đảng ủy xã
Số điện thoại: 0985 897 151 
Địa chỉ Email: nguyenkimtuyen64@gmail.com
 
 

2. Đ/c: Lê Hồng Công
Phó Bí thư Đảng uỷ
Điện thoại: 0987.074.345 
Địa chỉ Mail:lehongcong71@gmail.com 
 
3. Đ/c: Nguyễn Thị Đăng
Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0984.999.799
Địa chỉ Mail:dangmttq@gmail.com
 
 
 
 


* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

 
1.Đ/c: Lê Hồng Công
Chủ tịch HĐND xã   
Điện thoại:  00987.074.345 
Địa chỉ Mail: lehongcong71@gmail.com

 

2.Đ/c: Trần Đăng Khoa
Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:  0984.323.525
Địa chỉ Mail: khoadangtran@gmail.com
  
* ỦY BAN NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Nguyễn Thị Đăng
Chủ tịch UBND xã  
Điện thoại: 0984.999.799 
Địa chỉ Mail:dangmttq@gmail.com
 
 
2. Đ/c: Nguyễn Chí Dũng
Phó Chủ tịch UBND xã  
Điện thoại: 0348259188
Địa chỉ Mail:Chidungtc1977@gmail.com

 

             II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:           

Lãng Công là một xã miền núi của huyện Sông Lô; diện tích tự nhiên là 2.030,52. Trong đó nông nghiệp 302,09 ha còn lại là đất đồi núi và rừng. Nhân dân trong xã thu nhập chủ yếu là từ sản xuất Nông nghiệp. Xã có hai dân tộc chính, dân tộc Kinh và dân tộc Dao, toàn xã có 1.829 hộ, với hơn 8203 khẩu, trong đó hộ dân tộc Dao có 187 hộ, 702 khẩu; đồng bào dân tộc Dao sống tập trung 1 thôn Thành Công. Toàn xã được phân chia thành 10 thôn dân cư, xã Lãng Công có 01 Đảng bộ với 323 Đảng viên đang sinh hoạt ở 14 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ nông thôn 03 chi bộ trường học,01 chi bộ Công an.

 

 

Ngày đăng: 20/09/2021
Các tin cùng chuyên mục