Hệ thống chính trị

Xã Tân Lập

             - Số điện thoại: 0211.3830.500;

           - Địa chỉ email: tanlap@vinhphuc.gov.vn

 

           I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

            * ĐẢNG ỦY:

  

 

Đ/c: Khổng Thế Chung

Bí thư Đảng ủy xã

Số điện thoại: 0979.906.735

Địa chỉ Email: chungkt@vinhphuc.gov.vn 

 

  

 

Đ/c: Trần Thị Hải Yến

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 01696.170.346

Địa chỉ Mail: 

   

 Đ/c: Chu Đức Vệ

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã  

Điện thoại: 0984484507

Địa chỉ Mail: 

  

               * HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

  

 

Đ/c: Trần Thị Hải Yến

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 01696.170.346

Địa chỉ Mail: 

 

Ông: Nguyễn Đăng Lượng

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Điện thoại:  01685926586

Địa chỉ Mail:  

 

                * ỦY BAN NHÂN DÂN:

 

 

 

 Đ/c: Chu Đức Vệ

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã  

Điện thoại: 0984484507

Địa chỉ Mail: 

 

 

  

Ông: Trần Văn Huân

Phó Chủ tịch UBND xã  

Điện thoại: 0944.020.579

Địa chỉ Mail: huantv2@vinhphuc.gov.vn

 

           II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:

Tân Lập là xã miền núi, nằm ở phía đông của huyện Sông Lô, có vị trí địa lý rất thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Phía tây giáp xã Nhạo Sơn và thị trấn Tam Sơn; phía nam giáp xã Yên Thạch và xã Như Thụy; phía bắc giáp xã Đồng Quế; phía nam giáp xã Vân Trục, Thị trấn Lập Thạch và xã Xuân Hòa- huyện Lập Thạch.

Có tổng diện tích tự nhiên 723,87ha; trong đó đất nông nghiệp chiếm 48,87ha. Toàn xã có 1.512 hộ với 5.865 khẩu. Đảng bộ xã có 251 đảng viên sinh hoạt ở 14 Chi bộ; có 8 thôn dân cư. Đảng bộ xã liên tục 20 năm liền được cấp trên công nhận Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, với truyền thống đó cùng với sự cố gắng không ngừng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lập đời sông của nhân dân ngày càng được nâng lên, hệ thống chính trị luôn ổn định, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được giữ vững.

Trong những năm qua Tân Lập luôn được sự quan tâm của Huyện ủy- UBND huyện Sông Lô, xã Tân Lập đã được đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng như: Điện, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục đến nay đang phát huy có hiệu quả; trong đó: Trạm y tế và 3 nhà trường đều được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Ngày đăng: 05/10/2015
Các tin cùng chuyên mục