Hệ thống chính trị

Xã Đồng Thịnh

.

 

 

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Thịnh

 

            I. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

           * ĐẢNG ỦY:

1. Đ/c:  Nguyễn Thị Phương

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại:

Địa chỉ Mail: 

 

2. Đ/c: Nguyễn Thành Trung

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 

Điện thoại:

Địa chỉ Mail:

 

3. Đ/c: Trần Xuân Quý

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã   

Điện thoại: 

Địa chỉ Mail: 

 

            * HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c:  Nguyễn Thị Phương

Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại:

Địa chỉ Mail:

 

2. Đ/c: Nguyễn Xuân Trưởng

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

Điện thoại:  0977.331.428 

Địa chỉ Mail: xuantruongdongthinh@gmail.com

 

            * ỦY BAN NHÂN DÂN:

 

1. Đ/c: Trần Xuân Quý

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã   

Điện thoại:

Địa chỉ Mail: 

 

2. Đ/c: Nguyễn Văn Học

Phó Chủ tịch UBND xã   

Điện thoại:  01689.320.580 

Địa chỉ Mail: nguyenhocdongthinh@gmail.com

 

II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG:

Đồng Thịnh là xã miền núi của huyện Sông Lô có diện tích tự nhiên là 1.135,02 ha. Trong đó đất nông nghiệp 795,58 ha chiếm 70,09% đất phi nông nghiệp là 339,44 ha chiếm 29,91 %.

Đảng bộ có 389 đảng viên sinh hoạt ở 21 chi bộ trong đó có 15 chi bộ nông thôn, 03 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ Y tế, 01 chi bộ cơ quan và 01 chi bộ quân sự.

Dân số toàn xã 9.589 nhân khẩu trong đó có 26 khẩu dân tộc và 348 phật tử sinh hoạt ở 04 ngọn chùa, có 2209 hộ gia đình. Dân cư được phân bố ở 15 thôn làng và có 6/15 làng được công nhận làng văn hoá cấp tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, đời sống của nhân dân  được cải thiện hạ tầng kỹ thuật đang trên đà phát triển thu nhập bình quân đầu người năm 2014 ước đạt 23 triệu đồng tăng so với năm 2013 (1,5 triệu đồng).

* Truyền thống cách mạng và lịch sử văn hóa:

 Đồng Thịnh là xã có truyền thống cách mạng và lịch sử văn hóa phong phú.

 Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và  chống Mỹ cứu nước, trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc đã có hàng nghìn lượt thanh niên nam nữ ở các thế hệ tham gia vào quân đội và lực lượng thanh niên xung phong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó có 143 liệt sĩ (chống Pháp 32, liệt sỹ chống Mỹ 88 người, bảo vệ biên giới tây nam và phía bắc 23 liệt sỹ), có 82 thương binh, 31 bệnh binh, người trực tiếp nhiễm chất độc hoá học 21 người, gián tiếp 19 người.

 Trong kháng chiến  chống Pháp, Đảng bộ và nhân dân Đồng Thịnh được Đảng và nhà nước tặng thưởng 242 Huân, Huy chương các hạng, trong đó: có 4 Huân chương kháng chiến hạng ba, 7 Huân chương chiến thắng hạng ba, 26 Huy chương chiến thắng hạng nhất, 33 Huy chương chiến thắng hạng nhì, 111 Huy chương kháng chiến hạng nhất và 61 Huy chương kháng chiến hạng nhì.

+ Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ và nhân dân Đồng Thịnh được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 01 huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, 571 cá nhân được thưởng Huân huy chương và bằng khen các hạng trong đó:

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất 49.

115 Huân chương kháng chiến trống Mỹ cứu nước hạng nhì.

178 Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba.

84 Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất.

87 Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì.

58 hộ gia đình được Bộ trưởng tặng Bằng khen,có 02 Anh hùng lực lượng vũ trang, 09 Bà mẹ Việt nam Anh hùng.

           Đó là trang sử vàng của nhân dân Đồng Thịnh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc.

          * Lịch sử văn hóa

          Toàn xã có 9 di tích lịch sử văn hóa, Đình, Chùa, Đền, Miếu và có 6 lễ hội truyền thống, có 4 di tích được xếp hạnh cấp tỉnh, có 6/15 làng được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh, hàng năm số hộ đạt gia đinh văn hóa từ 80% trở lên.

+ Trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng bộ và chính quyền xã  Đồng Thịnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 19 năm liên tục được công nhận Đảng bộ, chính quyền TSVM ( từ 1994-2013)

          Cuối năm 2013 xã đã  hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, được UBND tỉnh Quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2011-2013, được Chính phủ tặng Bằng khen xã  đạt chuẩn Nông thôn mới.

Cán bộ và nhân dân Đồng Thịnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống của nhân dân ấm no hạnh phúc, xây dựng quê hương Đồng thịnh ngày càng giàu đẹp văn minh. 

Ngày đăng: 20/09/2021
Các tin cùng chuyên mục