THỜI SỰ TỔNG HỢP

Sông Lô- Chuyển biến sau 10 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế 14/06/2019

Bảo hiểm y tế được xác định là một trong những chính sách xã hội quan trọng mang ý nghĩa nhân đạo và tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc trong công tác an sinh xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhữ...

TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tạo sân chơi lành mạnh để trẻ em có mùa hè an toàn 10/06/2019

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sông Lô, sân chơi giải trí dành cho trẻ em chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi của trẻ. Vì vậy, việc tạo ra những sân chơi bổ ích cho trẻ cần sự quan tâm của các cấp, các n...

TIN KINH TẾ

Hội LH Phụ nữ huyện Sông Lô với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế 09/06/2019

Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Thời gian qua, Hội LH Phụ nữ huyện Sông Lô đã có nhiều...

An ninh quốc phòng

Công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn huyện Sông Lô 10/06/2019

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Sông Lô luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ c...