TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Xã Lãng Công quan tâm công tác phát triển giáo dục của địa phương 30/06/2022

Trong những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Lãng Công, huyện Sông Lô tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học. Công tác xây d...

TIN KINH TẾ

Đảng bộ xã Quang Yên: lãnh đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế 01/07/2022

Đảng bộ xã Quang Yên có 16 chi bộ với 399 Đảng viên; trong đó có 37 đảng viên người dân tộc thiểu số. Xác định việc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ xã Qua...

An ninh quốc phòng

Quân – dân chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu tại Cao Phong 30/06/2022

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, phát huy tính chủ động khi triển khai Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CH...