Gương người tốt việc tốt

Chi hội phụ nữ thôn Đá Đen xã Quang Yên: Học Bác bằng những việc làm thiết thực (14/12/2021)

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thôn Đá Đen, xã Quang Yên, huyện Sông Lô đã triển khai nhiều việc làm thiết thực gắn với các phong trào thi đua, hoạt động hội. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành...

Phụ nữ xã Đôn Nhân học và làm theo gương Bác (27/12/2021)

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần nâng cao đời sống hội viên, xây dựng quê...

Hội Nông dân xã Đôn Nhân học tập và làm theo Bác (10/12/2021)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:“Nông dân ta giàu thì nước ta giàu”. Thấm nhuần lời dạy đó của Bác, những năm qua, Hội Nông dân xã Đôn Nhân đã tuyên truyền cho các hội viên học và làm theo Bác, được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứn...

Đoàn xã Phương Khoan “Học tập và làm theo Bác” bằng những việc làm thiết thực” (09/12/2021)

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, thời gian qua, tuổi trẻ xã Phương Khoan đã cụ thể hóa bằng nhiều hình thức hoạt động thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và suy nghĩ của từng đoàn viên, thanh niên. Ngay từ...

Tuổi trẻ Hải Lựu học tập và làm theo lời Bác (30/11/2021)

Trong những năm qua, tuổi trẻ xã Hải Lựu đã tích cực hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bằng những kế hoạch, việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập...

Xã Quang Yên đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác (29/11/2021)

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã Quang Yên đang đổi thay từng ngày, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Góp phần quan trọng trong sự thay đổi đó, có những kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập...

Trường Tiểu học Yên Thạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (03/11/2021)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười thì phải năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, những năm qua, cán bộ, đảng viên, giáo viên Trường Tiểu học Yên Thạch không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưở...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mô hình “Phong trào VHVN-TDTT quần chúng rèn luyện sức khỏe” chi bộ Tiền Phong xã Nhân Đạo (19/10/2021)

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Nhân Đạo, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân....

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “ Mô hình xây dựng nông thôn mới” chi bộ thôn Lê Xoay, xã Nhân Đạo (20/10/2021)

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,những năm qua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng ủy, Chính quyền địa phương công nhận. Xã Nhâ...

Thôn Trần Phú xã Nhân Đạo xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh. (21/10/2021)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Kế hoạch số: 16 năm 2021 của Ban thường vụ Huyện ủy Sông Lô về xây dựng mô hình điển hình trong: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, p...