Thời sự tổng hợp

Chi bộ Viện Kiểm sát huyện Sông Lô đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (12/11/2016)

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để giáo dục, tu dưỡng cán bộ, kiểm sát viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, học hỏi, thực hiện chuẩn mực đạo đức của Bác gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và lời dạy của Bác Hồ...

Giám sát việc thực hiện chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Lô (28/09/2016)

Sáng ngày 27/9/2016, HĐND huyện Sông Lô tiến hành giám sát kết quả thực hiện chính sách giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện....

Sông Lô Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC) (27/09/2016)

Ngày 23/9/2016, UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua toàn dân tham gia PCCC (2011-2016)....

Đảng bộ huyện Sông Lô tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI (27/09/2016)

Sáng ngày 26/9/2016, Ban Thường vụ Huyện uỷ Sông Lô tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI ( khoá II), nhiệm kỳ 2015 - 2020....

Đảng bộ huyện Sông Lô tổ chức hội nghị Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (10/11/2016)

Sáng ngày 10/11/2016, Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”....

Sông Lô tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản (10/10/2016)

Sáng ngày 6/10/2016, UBND huyện Sông Lô tổ chức hội phổ biến kiến thức pháp luật về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường....

Sông Lô tổ chức hội nghị tập huấn Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 (10/10/2016)

Sáng ngày 10/10/2016, UBND huyện Sông Lô tổ chức tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016....

Sông Lô tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2016 (05/09/2016)

Ngày 01/9/2016, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4...

Sông Lô tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên (19/08/2016)

Sáng ngày 19/8/2016, UBND huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016)....

Hội Khuyến học huyện Sông Lô Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (05/09/2016)

Sáng ngày 1/9/2016, Hội Khuyến học huyện Sông Lô long trọng tổ chức Đại hội Hội Khuyến học huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021....