Tin kinh tế

Phương Khoan thu hoạch lúa mùa, triển khai trồng cây vụ đông năm 2020 (14/09/2020)

Với phương châm tích cực, chủ động trong sản xuất vụ đông năm 2020 theo đúng khung thời vụ, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Phương Khoan đang tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mù...

Tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông cho bà con nông dân xã Yên Thạch (14/09/2020)

Sáng ngày 11/9/2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Yên Thạch tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông năm 2020 cho bà con nông dân trên địa bàn xã...

Tập huấn Quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ mùa và cây trồng vụ đông tại Phương Khoan (11/09/2020)

Trong 2 ngày 11, 12/9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Phương Khoan tổ chức tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông cho bà con nông dân trên địa bàn xã....

Huyện Sông Lô phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển KT-XH (09/09/2020)

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, Đảng bộ huyện Sông Lô luôn chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân....

Tân Lập chủ động thu hoạch lúa vụ mùa năm 2020 (09/09/2020)

Vụ Mùa năm nay xã Tân Lập gieo cấy gần 200ha, triển khai với các giống lúa chủ lực như: X21, X23, BC15, HT1, Q5, TH33 và một số giống lúa lai khác. Đây đều là các giống lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, cho năng suất cao, phù hợp với đồng đất, thổ...

Tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học BioGrow cho các hộ chăn nuôi bò xã Cao Phong (04/09/2020)

Sáng ngày 4/9, Trạm Khuyến nông huyện Sông Lô phối hợp với Trạm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học BioGrow cho một số hộ chăn nuôi bò trên địa bàn xã Cao Phong....

Tập huấn Quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ mùa và cây trồng vụ đông tại Như Thụy và Cao Phong (28/08/2020)

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Như Thụy và UBND xã Cao Phong tổ chức tập huấn quy trình quản lý sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Mùa và cây trồng vụ Đông cho bà con nông dân trên địa bàn xã....

Sông Lô gắn phong trào thi đua yêu nước với phát triển kinh tế (31/08/2020)

Xác định thi đua yêu nước là động lực cho mọi sự phát triển, những năm qua, việc gắn phong trào thi đua yêu nước với phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Sông Lô đã tạo nhiều hiệu ứng tích cực, khích lệ tinh thần sáng tạo, hăng say lao động trong quần ch...

Nhân Đạo tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về quy trình xử lý sâu hại trên cây lúa (26/08/2020)

Sáng ngày 25/8/2020 Hội nông dân xã Nhân Đạo phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về quy trình xử lý sâu hại trên cây lúa vụ mùa và một số cây trồng khác cho Bí thư chi bộ, trưởng th...

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về quy trình xử lý sâu hại trên cây lúa tại xã Nhạo Sơn (25/08/2020)

Nhằm giúp bà con nông dân cách nhận biết các loại sâu bệnh trên cây lúa cũng như cách phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp sinh học và sử dụng một số loại thuốc BVTV phù hợp, Trong 2 ngày 24-25/8/2020 Hội nông dân xã Nhạo Sơn phối hợp với Trung tâm khuyến n...