Tin kinh tế

Sông Lô tập trung thu hoạch cây ngô vụ đông năm 2020 (21/12/2020)

Hiện nay, toàn bộ diện tích cây ngô vụ đông của huyện Sông Lô đang bước vào mùa thu hoạch, bà con nông dân đang tích cự thu hoạch nhanh gọn để tiếp tục gieo trồng ngô vụ xuân năm 2021....

Sông Lô quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp (17/12/2020)

Những năm qua, huyện Sông Lô đã quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững, hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao thu nhập, giá trị nông sản trên một đơn vị diện tí...

Hội Nông dân xã Đức Bác phát huy vai trò tổ chức Hội trong xây dựng NTM (16/12/2020)

Trong giai đoạn 2015-2020, Hội Nông dân xã Đức Bác đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng NTM....

Sông Lô quan tâm phát triển sản xuất Lâm nghiệp - Trồng và bảo vệ rừng (12/12/2020)

Những năm qua, ngành nông nghiệp huyện Sông Lô đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhờ đó đã phát huy hiệu quả tài nguyên đất rừng, tích cực phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, cải thiện môi tr...

Huyện Sông Lô đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân (08/12/2020)

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, huyện Sông Lô đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chú trọng phát triển các mô hình mới đem lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao cho người...

Sông Lô tập trung phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản (19/11/2020)

Thời gian gần đây, nghề chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở huyện Sông Lô không ngừng được mở rộng và đã có bước phát triển đáng kể, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng dần về chăn nuôi,...

Bà con nông dân xã Bạch Lưu chăm sóc cây vụ đông (11/11/2020)

Vụ đông năm 2020, xã Bạch Lưu trồng khoảng 10 ha khoai lang, 2 ha cây cà chua ghép trên gốc cà tím, 0,8 ha cây Địa Hoàng và 18 ha rau màu các loại. Ngay sau khi hoàn thành gieo trồng, nhân dân tại các thôn trên địa bàn xã đã chủ động tập trung chăm sóc,...

Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô làm tốt công tác phát triển, bảo vệ rừng (09/11/2020)

Nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của rừng đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, những năm qua Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân về trồn...

Sản xuất vụ đông ở xã Bạch Lưu (29/10/2020)

Vụ mùa năm 2020, xã Bạch Lưu trồng khoảng 10 ha khoai lang, 2 ha cây cà chua ghép trên gốc cà tím, 0,8 ha cây Địa Hoàng và 18 ha rau màu các loại. Là địa phương có truyền thống trồng cây vụ đông tốt trên địa bàn huyện, ngay sau khi thu hoạch xong diện tí...

Sông Lô tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông (22/10/2020)

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Sông Lô đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các loại cây cho năng suất, chất lượng cao; đồng thời, tăng cường liên kết sản xuất với doanh nghiệp nhằm bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, từ đó nâng c...