Tin kinh tế

Bà con nông dân huyện Sông Lô hoàn thành thu hoạch lúa vụ mùa (30/08/2015)

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô đang tích cực xuống đồng thu hoạch lúa vụ mùa...

Huyện Sông Lô nghiệm thu mô hình thử nghiệm giống lúa mới vụ mùa năm 2015 (21/09/2015)

Ngày 21/9, Đoàn kiểm tra của sở Nông nghiệp Vĩnh Phúc đã đi kiểm tra, nghiệm thu thực tế tiến độ mô hình các giống lúa mới ở huyện Sông Lô...

Huyện Sông Lô chú trọng phát triển chăn nuôi (22/09/2015)

tiềm năng, lợi thế về đất đai, cùng các điều kiện tự nhiên khác, Sông Lô có nhiều điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm....

Anh Nguyễn Ngọc Dẫn - Người tiên phong làm giàu từ nuôi rắn ở xã Tân Lập (29/07/2015)

Những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế của huyện Sông Lô đã xuất hiện một số mô hình kinh tế phát triển đa dạng, làm ăn hiệu quả và nhiều tấm gương nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo, từng bước vươn lên làm giàu c...

Trạm Khuyến nông huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị tham quan đầu bờ mô hình cấy thử giống lúa mới vụ Xuân năm 2015 (05/06/2015)

Mới đây, Trạm khuyến nông huyện Sông Lô đã tổ chức hội nghị tham quan đầu bờ mô hình cấy thử giống lúa mới LTh – 31 vụ chiêm xuân năm 2015....

Gương: Mạnh dạn làm giàu từ trồng cây ăn quả (05/06/2015)

Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Sông Lô nổi lên nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao. Nhiều hộ gia đình mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi và đã khẳng định được hướng đi đúng đắn của mình....

Sông Lô đẩy mạnh hiệu quả từ các mô hình trình diễn khuyến nông (28/03/2015)

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I....

Thanh niên Đôn Nhân giúp nhau phát triển kinh tế (26/03/2015)

Trong những năm qua, phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” luôn được Đoàn xã Đôn Nhân – huyện Sông Lô chỉ đạo triển khai với các chương trình, hành động cụ thể....

Anh Khổng Minh Trong – làm giàu từ nghề mây tre đan (25/03/2015)

Đến huyện Sông Lô, nhắc đến mây tre đan chắc không ai không biết đến làng nghề Mây tre đan của xã Cao Phong...

Anh Nguyễn Hồng Thăng chăn nuôi giỏi (24/03/2015)

Những năm qua, nhiều hộ nông dân ở xã Lãng Công ( huyện Sông Lô) đã thành công với mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng...