Tin kinh tế

Trạm Khuyến nông huyện Sông Lô làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2021)

Với chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến khích phát triển các ngành nghề nông thôn, nhằm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp nông thôn. Trạm Khuyến nông huyện Sông Lô đã bám sát cơ sở đẩy mạnh chuyển giao, hướng dẫn nông dân trên địa bàn huyện á...

Sông Lô xuống đồng gieo cấy vụ Chiêm xuân 2021 (01/02/2021)

Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Chiêm xuân 2021, đến nay, bà con nông dân nhiều địa phương trên địa bàn huyện Sông Lô đã xuống đồng gieo cấy lúa vụ chiêm xuân....

Hội Nông dân xã Nhạo Sơn tích cực hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất phát triển kinh tế (29/01/2021)

Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Nhạo Sơn đã chỉ đạo, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất sản xuất; tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với các nguồ...

Bà con nông dân xã Yên Thạch xuống đồng gieo cấy lúa Chiêm xuân 2021 (28/01/2021)

Những ngày này, tranh thủ thời tiết ấm áp, thuận lợi, bà con nông dân xã Yên Thạch đang tập trung xuống đồng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa Chiêm xuân năm 2021, đảm bảo trong khung lịch thời vụ....

Đôn Nhân tập trung gieo cấy lúa vụ Đông xuân đúng khung thời vụ (27/01/2021)

Để tiến độ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2020 - 2021 đảm bảo diễn ra đúng khung lịch thời vụ, xã Đôn Nhân đã tập trung chỉ đạo các thôn tiến hành làm đất, gieo mạ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ Chiêm. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao đồng bộ của cấp ủy...

Sông Lô triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ trong sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 (26/01/2021)

Sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2019-2020 trên địa bàn huyện Sông Lô diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, cuối tháng 3 và đầu tháng 4 thời tiết âm u xen kẽ mưa rào taọ điều kiện cho mốt số loại sâu bệnh phát sinh và gây hại như: Bệnh...

Bà con nông dân xã Lãng Công tập trung gieo cấy lúa xuân năm 2021 (25/01/2021)

Cũng như các địa phương khác trong huyện, để tập trung xuống đồng gieo cấy lúa vụ chiêm xuân năm 2021 trong khung thời vụ tốt nhất, sau khi thu hoạch xong lúa vụ mùa, bà con nông dân xã Lãng Công đã bắt tay ngay vào chuẩn bị sản xuất vụ xuân với tổng diện...

Nhạo Sơn gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2021 (25/01/2021)

Để đảm bảo đúng khung lịch mùa vụ, đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Nhạo Sơn đang tích cực xuống đồng gieo cấy trà xuân sớm vụ Xuân năm 2021....

Hội Nông dân xã Hải Lựu đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (22/01/2021)

Với vai trò là chỗ dựa vững chắc, đồng hành cùng nông dân vượt khó làm giàu, thời gian qua, Hội Nông dân xã Hải Lựu đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Đặc biệt là đẩy mạnh phong tr...

Phương Khoan chuẩn bị sản xuất vụ Chiêm xuân 2020- 2021 (21/01/2021)

Hiện nay, cùng với các địa phương trong huyện, bà con nông dân xã Phương Khoan đang tập trung ra đồng làm đất để kịp gieo trồng đúng lịch thời vụ....