Tin kinh tế

Hội LHPN xã Nhạo Sơn hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế (15/04/2021)

Bằng nhiều hình thức thi đua thiết thực, nhiều giải pháp sáng tạo, Hội LHPN xã nhạo Sơn đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường tạo ra nhiều cơ hội cho chị em phụ nữ vươn lên, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, khẳng định...

Phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác giảm nghèo (15/04/2021)

Để góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện giảm nghèo bền vững, các cấp Hội Phụ nữ huyện Sông Lô đã phát huy vai trò kết nối, có nhiều sáng tạo giúp hội viên sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao đời sống và xóa đó...

Đảng bộ xã Yên Thạch lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân (10/03/2021)

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Yên Thạch luôn chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nh...

Sông Lô từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông (09/03/2021)

Những năm qua, huyện Sông Lô luôn quan tâm đến việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân, thu hút các dự án vào đầu tư trên địa bàn. Từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân...

Phụ nữ Cao Phong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường (08/03/2021)

Những năm qua, cùng với việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, Hội LHPN xã Cao Phong còn thực hiện tốt việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Nhờ hiệu quả của các hoạt động trên đã góp phần vào sự phát...

Hội LHPN xã Đôn Nhân phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường (04/03/2021)

Trong những năm qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động đã được Hội LHPN Phụ nữ xã Đôn Nhân thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia. Qua đó, mang lại nhiều kết quả thiết thự...

Huyện Sông Lô triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 (03/03/2021)

Mới đây, Uỷ ban nhân dân huyện Sông Lô đã ban hành Kế hoạch 116/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Sông Lô giai đoạn 2021-2025....

Tân Lập tập trung phát triển chăn nuôi (02/03/2021)

Tân Lập là xã thuần nông, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, Đảng bộ xã Tân Lập (huyện Sông Lô) xác định tập trung mọi nguồn lực lãnh đạo địa phương phát triển chăn nuôi là hướng đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo của xã. Hằng năm, Đảng bộ xã...

Xã Lãng Công quan tâm công tác khuyến nông (27/02/2021)

Theo số liệu năm 2020, xã Lãng Công có diện tích đất gieo trồng 510 ha. Hàng năm, sản xuất nông nghiệp đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất tại địa phuơng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn....

Xã Tứ Yên chăm sóc lúa Chiêm xuân 2021 (25/02/2021)

Vụ Chiêm xuân năm nay, xã Tứ Yên gieo cấy hơn 100 ha lúa, trong đó diện tích lúa xuân muộn là 70ha với các giống lúa chủ lực là: TBR225, Thiên ưu 8, ADI 28, DT 39 Quế Lâm, Sơn Lâm 2, DQ11, Hà Phát 3, ĐT 100, HDT 10...phù hợp với đồng đất địa phương. Ngay...