Tin kinh tế

Sông Lô tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông (22/10/2020)

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Sông Lô đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các loại cây cho năng suất, chất lượng cao; đồng thời, tăng cường liên kết sản xuất với doanh nghiệp nhằm bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, từ đó nâng cao giá trị kinh tế cho cây trồng. Hiện nay, t...

Xã Lãng Công đẩy mạnh phát triển chăn nuôi (20/10/2020)

Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thời gian qua, xã Lãng Công (Sông Lô) đã tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với tích cực chuyển đổi cơ cấu...

Huyện Sông Lô tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020 (20/10/2020)

Sản xuất vụ Đông năm 2019 gặp nhiều khó khăn về thời tiết, khí hậu; dịch bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của nông dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo tích cực của các cơ qua...

Đức Bác tập trung phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản (20/10/2020)

Những năm qua, Đảng bộ xã Đức Bác đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế, tranh thủ các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động và khuyến khích nhân dân thâm canh tăng vụ, tổ chức tập huấn, ứng dụng khoa họ...

Huyện Sông Lô chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng (20/10/2020)

Những năm qua, huyện Sông Lô đã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Việc chuyển đổi đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích, tăng năng suất và hiệu quả kinh t...

Xã Phương Khoan tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt cho các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo (08/10/2020)

Ngày 07/10/2020, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với UBND xã Phương Khoan tổ chức tập huấn “Kỹ thuật trồng trọt” cho các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo trên địa bàn xã....

Xã Tứ Yên tập trung phát triển chăn nuôi (01/10/2020)

Những năm gần đây, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm khai thác lợi thế về đất đai, nguồn lao động, xã Tứ Yên (huyện Sông Lô) đã tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân...

Đức Bác triển vọng phát triển kinh tế từ nghề trồng hoa cây cảnh (29/09/2020)

Nhờ chủ động chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao như hoa, cây cảnh, nghề trồng hoa ở Đức Bác đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới, giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm...

Bà con nông dân xã Lãng Công thu hoạch lúa vụ mùa năm 2020 (28/09/2020)

Vụ Mùa năm 2020, nhân dân xã Lãng Công gieo cấy hơn 180 ha lúa. Hiện nay, nhiều diện tích lúa trên các cánh đồng của xã Lãng Công đã chín, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trong xã đã tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích...

Bà con nông dân xã Bạch Lưu thu hoạch lúa vụ mùa năm 2020 (24/09/2020)

Hiện nay diện tích lúa mùa tại xã Bạch Lưu đã bắt đầu chín, những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân xã Bạch Lưu đang tập trung thu hoạch lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông đảm bảo khung lịch thời vụ tốt nhất....