• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

TIN KINH TẾ

Sông Lô trình diễn mô hình giống lúa chất lượng Thái Bắc 1798 17/05/2019

Sáng ngày 16/5/2019, Trạm Khuyến Nông huyện Sông Lô phối hợp với Công ty Cổ phần vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang và UBND xã Đồng Quế tổ chức hội nghị tổng kết mô hình lúa thuần chất lượng Thái B...

TIN AN NINH - QUỐC PHÒNG

Cảnh giác với hành vi trộm cắp ắc quy và hộp đen 15/05/2019

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Sông Lô đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản như trộm xe máy, động vật nuôi (chó và gà), đặc biệt gia tăng các vụ trộm cắp ắc quy xe ô tô và hộp đen máy xúc...