• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

THỜI SỰ TỔNG HỢP

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Đồng Quế 10/11/2018

Sáng ngày 09/11/2018, đồng chí Vũ Việt Văn- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Đồng Mùi- xã Đồng Quế- huyện Sông Lô nhân kỷ niệm 88 năm...

TIN KINH TẾ

Yên Thạch phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ 10/11/2018

Sau hơn 3 năm về đích NTM, các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của xã Yên Thạch (Sông Lô) được cải thiện rõ rệt. Cơ sở hạ tầng trong xã được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện cho người dân chuyển dịch...