• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

TIN KINH TẾ

Quang Yên gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới 18/07/2019

Quang Yên là xã miền núi của huyện Sông Lô. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Quang Yên luôn tập trung lãnh chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế gắn với công tác xây dựng nông thôn mới. Xã đã hoàn...

TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Nghĩa tình đồng đội của Cựu chiến binh huyện Sông Lô 19/07/2019

Phát huy truyền thống “Nghĩa tình đồng đội” của những người lính Cụ Hồ, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Sông Lô đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói...

THÔNG TIN CẦN BIẾT

CÔNG ĐIỆN 03/07/2019

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia. Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc.......