• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • XÃ, THỊ TRẤN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

TIN KINH TẾ

Năm 2021 ngành chăn nuôi xã Tứ Yên đạt 116,6% so với kế hoạch 17/01/2022

Trong những năm gần đây, bộ mặt của của xã Tứ Yên đã có nhiều khởi sắc nhờ vào chủ trương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất...

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Phụ nữ xã Đôn Nhân học và làm theo gương Bác 27/12/2021

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô đã có nhiều việc làm thiết...