An ninh quốc phòng

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lễ giao nhận quân năm 2018

        Chiều ngày 23/02/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Sông Lô tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Đồng chí Hà Vũ Tuyến- TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị; các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Chỉ huy Ban CHQS huyện, Chủ tịch UBND các xã Tân Lập và Nhạo Sơn.

 

Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

           Theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2018, huyện Sông Lô sẽ tuyển chọn, gọi 215 công dân lên đường nhập ngũ (trong đó chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự 198 công dân, chỉ tiêu tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 17 công dân), đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe theo đúng quy định. Để hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu với UBND huyện và kiện toàn Hội đồng NVQS huyện năm 2018, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2018, làm cơ sở cho các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ đúng luật NVQS. Ban chỉ huy Quân sự huyện  phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tiến hành sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe tại các cụm xã, thị trấn cho  công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổ chức khám sức khỏe tại huyện, khám và xét nghiệm HIV, ma túy. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiến hành thâm nhập hồ sơ, chốt quân số chính thức và dự phòng; tổ chức thực hiện “ 3 gặp, 4 biết” cho số công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 đảm bảo đúng thủ tục, đúng nguyên tắc, đúng Luật nghĩa vụ quân sự đạt chất lượng cao. Kết quả có là 17 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân và 224 công dân đủ sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự đã được Ban chỉ huy Quân sự huyện phát lệnh nhập ngũ (Trong đó lệnh gọi nhập ngũ chính thức là 198 công dân, dự phòng là 26 công dân). Theo kế hoạch, Lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức vào hồi 7h30 phút ngày 05/3/2018 tức ngày 18 tháng giêng năm Mậu Tuất 2018 tại sân vận động xã Tân Lập- huyện Sông Lô- tỉnh Vĩnh Phúc.

Thu Hà - Hà Minh

Ngày đăng: 28/02/2018