An ninh quốc phòng

Dấu ấn từ phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Sông Lô giai đoạn 2012 - 2017

          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Thi đua là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”. Người cũng chỉ ra rằng “Thi đua là cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang huyện Sông Lô nói riêng luôn được giữ vững, phát huy hiệu quả và phát triển ngày càng sâu rộng, trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu, tạo ra động lực to lớn để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, từng cơ quan, đơn vị và toàn quân nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, vươn lên lập những thành tích mới, chiến công mới, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước.

          Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua quyết thắng. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, trực tiếp là Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đội ngũ cán bộ các cấp luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng vũ trang. Phong trào thi đua quyết thắng ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân, đã cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đặc biệt, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm 3 trực tiếp: Trực tiếp chỉ đạo kế hoạch, trực tiếp tổ chức phát động thi đua và trực tiếp kiểm tra, bình xét khen thưởng. Tổ chức phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhất là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh anh Bộ đội cụ Hồ”, phong trào “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng Nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Quá trình thực hiện đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, tổ chức các hội thao, hội thi làm cho công tác thi đua ngày càng phong phú, thu hút nhiều lực lượng, nhiều tổ chức tham gia thực hiện với tinh thần tích cực, tự giác trách nhiệm cao. 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2012- 2017 được UBND huyện trao tặng giấy khen       

          Thực tiễn 5 năm qua đã khẳng định, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Sông Lô đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt nam, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Sông Lô ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phong trào đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị tập trung nỗ lực, phấn đấu thực hiện chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, trong đó nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Đặc biệt trong những năm qua, nhiều cán bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện đã không ngại khó khăn, gian khổ sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở các tỉnh biên giới, vùng sâu, vùng xa; trong 5 năm qua có hơn 1 nghìn thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Quân đội, Công an, Cảnh sát PCCC không ngại khó khăn quên mình bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Phong trào thi đua quyết thắng cũng đã cổ vũ, động viên hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng, giáo viên, học sinh… hăng hái tham gia các cuộc thi tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu II, tìm hiểu hiến pháp và pháp luật Việt Nam...

          Một nội dung quan trọng trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Sông Lô trong những năm qua phải kể đến là đã tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá về “Huấn luyện, diễn tập  sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và pháp luật Nhà nước”. Việc thực hiện tốt 3 khâu đột phá này đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ luôn đề cao cảnh giác, chấp hành nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện, như: Đại hội lần thứ XII của TW Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021...

          Thực hiện phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô đã thường xuyên kiện toàn Ban hậu cần, tổ chức tăng gia sản xuất đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Qua khảo sát, hàng năm, đơn vị đã tự túc 70% nhu cầu rau xanh, 50% nhu cầu thịt, giá trị tăng gia bình quân đạt 2 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu giao 40%; quân số khỏe thường  xuyên đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình cán bộ chiến sỹ có mức thu nhập khá trở lên đạt 74%, không có hộ nghèo. Bên cạnh đó, đơn vị còn chủ động khai thác các nguồn ngân sách phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đầu tư mua sắm, xây dựng, củng cố doanh trại góp phần nâng cao chất lượng công tác, sinh hoạt và cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sỹ. 100% các xã, thị trấn đã được đầu tư các trang thiết bị quân dụng đảm bảo yêu cầu, 100% các cơ quan, đơn vị không để xảy ra cháy nổ kho tàng, mất mát vũ khí.

        Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, trong những năm qua Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới được đưa vào Nghị quyết, kế hoạch hàng năm, hàng quý để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong 5 năm qua cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở, lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp tham gia vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, hàng nghìn mét tường rào và đóng góp hàng  vạn ngày công lao động. Nổi bật như, vận động xã Đồng Thịnh hiến hơn 500 mét vuông đất ở và trên 1 nghìn mét vuông đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông liên thôn; vận động 236 hộ dân trong xã chấp hành chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng khu Công nghiệp, đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai, xây dựng khu tái định cư Vĩnh Tiến... Từ những việc làm thiết thực đó đã góp phần quan trọng, tích cực trong thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

          Có thể tự hào khẳng định: Phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân trên địa bàn huyện Sông Lô trong 5 năm qua luôn là động lực, tạo sức mạnh thúc đẩy toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất quốc phòng; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính và đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội. Đồng thời, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, làm cơ sở để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, với nét đặc trưng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, tiêu biểu cho phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi nhiệm vụ của quân đội. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến toàn diện trên các mặt công tác, tiêu biểu là: Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; UBND xã Tân Lập; xã Bạch Lưu; xã Lãng Công, xã Yên Thạch, xã Đồng Thịnh, xã Nhạo Sơn, Thị trấn Tam Sơn, trường THPT Sáng Sơn, Đội Tự vệ Huyện ủy- UBND huyện... Đó cũng chính là bằng chứng sinh động thể hiện sức sống và hiệu quả của phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Sông Lô.

          Trong thời gian tới, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng quân đội đặc biệt quan trọng. Cùng với những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước trong những năm qua tiếp tục tạo tiền đề, là thời cơ mới để đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Phương hướng, mục tiêu công tác thi đua- khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và phong trào thi đua yêu nước ở mỗi địa phương, cùng với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực trực tiếp góp phần xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc để xây dựng và phát triển đất nước.

          Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, truyền thống của lực lượng vũ trang huyện Sông Lô và những thành tích đã đạt được, bằng quyết tâm cao, tin tưởng rằng, trong thời gian tới lực lượng vũ trang huyện Sông Lô sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng huyện Sông Lô vững mạnh về an ninh chính trị và phát triển về kinh tế, xã hội.

                                                                                                           Như Quỳnh

Ngày đăng: 16/10/2017