An ninh quốc phòng

Sông Lô khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho đối tượng 4 năm 2017

Sáng ngày 19/9/2017, Hội đồng giáo dục Quốc phòng- An ninh huyện Sông Lô tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh (QP-AN) cho đối tượng 4 năm 2017. Dự và chỉ đạo lớp học có Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh- UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP- AN huyện; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng- An ninh huyện.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự, PCT Hội đồng GDQP-AN huyện phát biểu tại lớp học

Tham gia lớp bồi dưỡng có 60 học viên là những cán bộ công chức, viên chức, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy- UBND huyện, đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Trong thời gian 04 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển đảo Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên; Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới...

Toàn cảnh lớp học

Thông qua khóa học này nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 4 nắm được những nội dung chủ yếu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng  an ninh; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; các nội dung cơ bản về công tác Quân sự, quốc phòng, an ninh… Từ đó làm cơ sở tổ chức thực hiện và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bích Ngọc - Kim Thoa

Trung tâm Văn hóa, TT,TT Sông Lô

Ngày đăng: 20/09/2017