An ninh quốc phòng

Ban tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện Sông Lô họp triển khai Kế hoạch chuẩn bị công tác Đại hội

          Ngày 27/09/2017, BTC Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện họp triển khai Kế hoạch chuẩn bị công tác Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Sông Lô giai đoạn 2012 – 2017. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Bá Hiến- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC Đại hội, cùng dự có các đồng chí thành viên BTC Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện. 

Toàn cảnh hội nghị

          Theo kế hoạch, Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Sông Lô giai đoạn 2012- 2017 được tổ chức vào ngày 12/10/2017. Tại Hội nghị, các đại biểu và thành viên BTC đã tham gia góp ý kiến về nội dung trong bản dự thảo báo cáo tổng kết, dự thảo phân công nhiệm vụ, dự thảo hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; cơ cấu đối tượng khen thưởng cần đảm bảo cân đối các đơn vị, các khối lực lượng vũ trang trên địa bàn; công tác đảm bảo an ninh trật tự, trang phục đại biểu triệu tập...

Đồng chí Nguyễn Bá Hiến- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC Đại hội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Hiến đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan thường trực và ý kiến tham gia của các thành viên BTC. Để đảm bảo Đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, an toàn, khoa học, tạo sự chuyển biến mới về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan thường trực BTC tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, phối hợp với các cơ quan đơn vị và các phòng chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp để Đại hội thành công tốt đẹp.

Hà Minh

Trung tâm VH, TT, TT

Ngày đăng: 28/09/2017