An ninh quốc phòng

Sông Lô khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho đối tượng 3 năm 2017

Sáng ngày 06/9/2017,  Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Sông Lô tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 năm 2017 cho 33 học viên là lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó CT Hội Đồng GDQP - AN huyện, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng  

Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt một số chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; chiến lược QP-AN của một số nước liên quan đến QP-AN Việt Nam; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; phòng chống vũ khí hủy diệt, vũ khí công nghệ cao; một số nội dung cơ bản của Luật QP-AN quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP-AN, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển đảoViệt Nam…

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 3 năm 2017

          Sau thời gian học tập và nghiên cứu, các học viên viết bài thu hoạch và được xét cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho đối tượng 3 năm 2017.

Như Quỳnh- Hà Minh

Ngày đăng: 06/09/2017