Tin Văn hóa xã hội

Các trường THCS trên địa bàn huyện Sông Lô hoàn thành việc xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 năm học 2016- 2017

            Năm học 2016-2017, toàn huyện Sông Lô có 18 trường THCS với tổng số 1.074 em học sinh, tổng số được dự xét tốt nghiệp là 1.081 HS (trong đó có 07 HS của năm học trước). Hiện nay, các trường THCS trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9 năm học 2016- 2017.

Việc xét tốt nghiệp lớp 9 đã được Hội đồng xét duyệt của các trường THCS trên địa bàn huyện tổ chức xét duyệt nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả cao. Để đạt những kết quả đó thì công tác chuẩn bị luôn được các nhà trường quan tâm như: Chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 năm học 2016- 2017; rà soát lại toàn bộ hồ sơ của học sinh lớp 9 như: sổ điểm, học bạ, các loại hồ sơ giấy tờ liên quan... cũng như chế độ cho điểm, quy chế điểm; việc thực hiện phân phối chương trình;  kiểm tra kỹ hồ sơ xét tốt nghiệp (đối chiếu giữa học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận... đảm bảo chính xác tuyệt đối họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, ghi đầy đủ các cột mục, không bị rách nát, tẩy xóa, có đầy đủ chữ ký của người chịu trách nhiệm của cấp quản lý. Lập danh sách xét tốt nghiệp và kiểm tra hồ sơ (theo mẫu của Sở Giáo dục và Đào tạo) đúng với khai sinh, học bạ, ghi chú các trường hợp ưu tiên nếu có. Việc đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy định của Thông tư  số 58/2011 ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

 

Bên cạnh đó, trong quá trình giảng dạy các môn học, đội ngũ giáo viên đã bám sát chương trình và nội dung giảng dạy để từ đó truyền thụ cho các em học sinh đầy đủ những kiến thức để đủ điều kiện xét tốt nghiệp cũng như nâng cao kiến thức chủ đạo cho học sinh thi vào các trường Trung học phổ thông năm học 2017- 2018.

Với việc xét tốt nghiệp cho các em học sinh lớp 9 trên địa bàn toàn huyện trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, công tác xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 được thực hiện theo đúng quy chế. Chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đúng thời gian; xử lý nghiêm những hiện tượng sửa chữa điểm sai quy định trong sổ gọi tên ghi điểm hoặc học bạ làm thay đổi xếp loại học lực của học sinh. Kết thúc đợt xét tốt nghiệp lớp 9 năm học 2016- 2017 tại các trường THCS trên địa bàn, toàn huyện Sông Lô có 1.068 em tốt nghiệp lớp 9, đạt tỷ lệ 98,8%.

Kim Thoa - Đào Phương

Ngày đăng: 06/06/2017