Thời sự tổng hợp

Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô với công tác bảo vệ, chăm lo đời sống công đoàn viên và tích cực tham gia các phong trào thi đua

              Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Sông Lô trực thuộc Liên đoàn lao động huyện Sông Lô, hiện có 11 công đoàn viên, trong đó 8 đoàn viên có trình độ đại học, 7 đồng chí là Đảng viên. Trong thời gian qua, Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hpj pháp của cán bộ công chức, viên chức, phối hợp với chính quyền đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào thành tích chung của toàn ngành KSND tỉnh Vĩnh Phúc và của Liên đoàn lao động huyện Sông Lô.

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác truyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong những năm qua, công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã tăng cường phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát, đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức, viên chức và người lao động; mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, phát động các phong trào thi đua trong toàn cơ quan. Trọng tâm của công tác này là vận động cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên tích cực tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Sông Lô, của Chi bộ VKSND huyện và sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động huyện, Công đoàn VKSND đã tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên nghiên cứu học tập Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đóng góp ý kiến vào báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên 100% cán bộ, đảng viên VKSND huyện  lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, tận tụy với công việc, nêu cao ý chí tấn công tội phạm, tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.


Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức thăm hỏi và tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Lãng Công

Bên cạnh đó, công đoàn VKSND huyện Sông Lô có nhiều cố gắng trong việc duy trì, đẩy mạnh các hoạt động của công đoàn như: vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ do Liên đoàn lao động huyện tổ chức, tích cực tham gia công tác xã hội, trong đó công đoàn đã thực hiện tốt việc thăm hỏi và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với chính quyền tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị trong và ngoài huyện nhân các ngày lễ 8/3, 20/10. Cùng với các hoạt động trên, BCH Công đoàn VKSND huyện cũng thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đến đời sống của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên như: tham gia Hội đồng xét thi đua khen thưởng, tham gia góp ý kiến vào Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân do VKSND tối cao ban hành. Ngoài ra, công đoàn còn thực hiện tốt công tác chăm lo cho con của của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên trong cơ quan: Phối hợp với chính quyền, chi bộ cơ quan tổ chức thăm và tặng quà cho các cháu nhân dịp 1/6, Tết trung thu và khen thưởng các cháu đạt học sinh giỏi, xuất sắc trong năm học…

Phát huy hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn và tham gia các phong trào thi đua. Công đoàn VKSND huyên Sông Lô đang từng bước phát huy hiệu quả cao hơn trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ cũng như tổ chức các hoạt động xã hội đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, góp phần xây dựng cơ quan VKSND huyện Sông Lô ngày càng vững mạnh.

                                                                                Vũ Văn Nam

                   Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô

Ngày đăng: 19/07/2017