Thời sự tổng hợp

Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện Sông Lô cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

                Với các tiêu chí như: chủ động, kịp thời, chính xác, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin có tính định hướng cao, Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện Sông Lô đã làm tốt việc cung cấp thông tin, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân.

Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện được thành lập theo Quyết định số 1294/QĐ-CTUBND ngày 09 tháng 10 năm 2014 của UBND huyện Sông Lô, với tên miền truy cập http://www.songlo.vinhphuc.gov.vn. Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện hoạt động và chạy thử nghiệm bắt đầu từ ngày 09/11/2014. Sau 8 tháng chạy thử nghiệm, ngày 05/5/2015 Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện Sông Lô được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy phép số 26/GP-TTĐT, chính thức hòa mạng Internet.

Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện Sông Lô có chức năng chính là: Thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cung cấp các thông tin quan trọng về hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; triển khai các hoạt động dịch vụ công của UBND huyện; tổ chức giao tiếp với công dân trên mạng Internet.

Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện Sông Lô là điểm truy cập duy nhất của UBND huyện Sông Lô trên môi trường mạng Internet, được liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin do UBND huyện trực tiếp quản lý. Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện Sông Lô có trụ sở đặt tại Đài Truyền thanh huyện, là cơ quan đầu mối, chủ trì, vận hành, đảm bảo hoạt động hiệu quả của Cổng.

 Dưới sự điều hành của Ban biên tập, sau hơn 02 năm chính thức đi vào hoạt động, Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện đã đăng tải nhiều tin, bài, các văn bản quy phạm pháp luật để các cá nhân và tổ chức tra cứu, tìm hiểu thông tin. Cập nhật thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, về hệ thống chính trị của huyện; thông tin về chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và 17 xã, thị trấn trên địa bàn. Bên cạnh đó đã có gần 400 tin, bài thuộc các chuyên mục: Văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, nông thôn mới, thời sự tổng hợp, kinh tế và các văn bản chỉ đạo... được đăng tải.

Các thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện đảm bảo đúng định hướng theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chất lượng nội dung, hình ảnh đăng tải đa dạng, phong phú, từng bước được cải thiện. Với vai trò là cơ quan phát ngôn chính thống của UBND huyện trên môi trường mạng Internet, Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện Sông Lô đã và đang  nỗ lực đổi mới để ngày một phát triển, góp phần truyền tải nhanh chóng, kịp thời những chủ trương, chính sách cũng như các sự kiện nổi bật của huyện đến với độc giả, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của nhân dân, cũng như quảng bá hình ảnh của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại mà Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện cần khắc phục như: chưa có nhiều bài viết sắc sảo, mang tính định hướng lớn và đưa ra dự báo, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương; thiếu sự phân tích toàn diện, nhiều chiều đối với những sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội ở của huyện; tin bài của các cộng tác viên còn ít, đặc biệt là tin bài của đội ngũ cộng tác viên cơ sở...

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa  xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Trong thời gian tới Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; kịp thời cập nhật các văn bản quản lý nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của nhân dân; tích cực tuyên truyền, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đồng thời nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức thông tin, đảm bảo công tác tuyên truyền có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Đẩy mạnh hơn nữa nguồn tin từ các cộng tác viên của Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện, góp phần làm cho nguồn thông tin đa dạng phong phú, nhiều chiều để Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện Sông Lô thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện Sông Lô sau hơn 02 năm hoạt động đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin tin cậy cho nhân dân và các cơ quan, tổ chức của địa phương. Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả này, đảm bảo sự kết nối thông tin sâu rộng hơn nữa, cần sự quan tâm sâu sắc của Huyện ủy, UBND huyện để Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử huyện Sông Lô hoạt động có hiệu quả, thực sự là cầu nối của chính quyền với nhân dân.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 14/07/2017