Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Sông Lô tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII

              Ngày 28/6/2017, Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, Chỉ thị số 12, Nghị quyết số 08 và Kết luận số 10 của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể của huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hải- Báo cáo viên TW, Nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt các nội dụng của Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII đó là: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tổng kết 15 năm (từ năm 2002- 2017) về việc thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn liền với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; báo cáo những vấn đề quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 4 đến Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỷ luật năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; báo cáo thành tích chính của Đảng năm 2016 và xem xét việc kỷ luật cán bộ. Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng dành thời gian chia sẻ về tình hình kinh tế, chính trị của thế giới và Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017 cũng như mối quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới trong dòng chảy chung là xu hướng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

          Sau hội nghị này, Đảng bộ các xã, thị trấn và các cơ quan trên địa bàn huyện Sông Lô tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết và  xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng địa phương, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thu Bốn - Hà Minh

Ngày đăng: 30/06/2017