Thời sự tổng hợp

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Sông Lô Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

           Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Sông Lô với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chấp hành viên. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng thi hành án, xây dựng hình ảnh người cán bộ tư pháp “phụng công thủ pháp, chí công vô tư” như lời Bác dạy.

          Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Sông Lô hiện có 8 cán bộ, đảng viên, chấp hành viên. Để việc học tập và làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị cho cán bộ, chấp hành viên luôn được chú trọng. Việc học tập, quán triệt nội dung học tập và làm theo lời Bác theo chủ đề từng năm đã giúp mỗi cán bộ, chấp hành viên tự giác phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả việc "làm theo" được Chi bộ xem xét, đánh giá tại các buổi sinh hoạt thường kỳ và là một trong những tiêu chí đánh giá cuối năm của mỗi cán bộ, đảng viên.


Chi cục Thi hành án họp giao ban

          Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, chấp hành viên trong đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án; số vụ, việc được thi hành án xong hàng năm đạt gần 90%. Quá trình giải quyết các vụ, việc được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài được giải quyết dứt điểm, góp phần giảm đơn thư, khiếu nại vượt cấp.

          Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nghiêm túc chấp hành quy chế của ngành, của đơn vị, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi cục Thi hành án Dân sự huyện luôn tiên phong, gương mẫu trong việc tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ việc rèn luyện theo phẩm chất, đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm 100% cán bộ, đảng viên, chấp hành viên có tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tự giác, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu trong việc chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc nội quy của ngành, của đơn vị, thực hành tiết kiệm, bảo vệ tài sản công. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh gọn, hiệu quả.

          Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo lời Bác đi vào chiều sâu, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Sông Lô tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

                                                                               Kim Thoa- Đào Phương

Ngày đăng: 14/07/2017