Thời sự tổng hợp

Công đoàn cơ sở xã Nhạo Sơn- huyện Sông Lô tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022

              Sáng ngày 13/6/2017, Công đoàn cơ sở xã Nhạo Sơn- huyện Sông Lô tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đây là Công đoàn cơ sở được chọn làm Đại hội điểm của LĐLĐ huyện Sông Lô. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, lãnh đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện và 34 đại biểu là đoàn viên công đoàn của xã Nhạo Sơn.


Toàn cảnh Đại hội Công đoàn xã Nhạo Sơn nhiệm kỳ 2017- 2022

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn cơ sở xã Nhạo Sơn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Công đoàn cấp trên; tổ chức chỉ đạo các phong trào của CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đúng trọng tâm, có hiệu quả. Tập trung tuyên truyền, giáo dục cán bộ đoàn viên gương mẫu chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động được quan tâm thực hiện; BCH Công đoàn thực hiện tốt việc tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền thực hiện các chế độ cho cán bộ, công chức và người lao động, có 31 đoàn viên công đoàn tham gia BHXH đạt 92%, 34 đoàn viên công đoàn tham gia BHYT, đạt 100%. Ban chấp hành Công đoàn kịp thời thăm hỏi, trợ giúp cho đoàn viên trong những lúc khó khăn với số tiền hơn 10 triệu đồng. 

 

Đồng chí Lê Trung- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện phát biểu tại Đại hội


Đồng chí Lê Trung- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tặng hoa Ban chấp hành Công đoàn xã Nhạo Sơn nhiệm kỳ 2012- 2017

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 5 ủy viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

                                                                                  Kim Thoa- Đào Phương

Ngày đăng: 15/06/2017