Tin Văn hóa xã hội

Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh phối hợp với Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Sông Lô tổ chức hoạt động ngoại khóa về bình đẳng giới cho học sinh Trường THPT Sáng Sơn

           Mới đây, Sở Lao động TB&XH tỉnh phối hợp với Phòng Lao động TB&XH huyện Sông Lô tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa truyền thông nâng cao kiến thức về bình đẳng giới cho các em học sinh tại Trường THPT Sáng Sơn- huyện Sông Lô. Dự buổi hoạt động ngoại khóa truyên truyền có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mai- Giảng viên Khoa công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chăm sóc bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới của Sở Lao động TB&XH tỉnh; lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH huyện cùng các thầy giáo, cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường và trên 600 em học sinh tham dự.

Toàn cảnh buổi hoạt động ngoại khóa

          Tại buổi hoạt động ngoại khóa, giảng viên Khoa công tác xã hội của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tuyên truyền, thảo luận với các em học sinh về các vấn đề bình đẳng giới. Chương trình buổi hoạt động ngoại khóa đã lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nêu các câu hỏi để học sinh trả lời, giải đáp và tuyên truyền thêm về hiện tượng bất bình đẳng giới trong xã hội, trong gia đình... qua đó thấy được sự hiểu biết còn hạn chế của học sinh về các vấn đề bình đẳng giới. Trên cơ sở đó điều chỉnh các khái niệm cơ bản, mục tiêu bình đẳng giới, nguyên tắc bình đẳng giới và thông báo cho học sinh số điện thoại tư vấn miễn phí của Trung tâm Công tác xã hội Sở Lao động TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.

Các em học sinh trường THPT Sáng Sơn trả lời câu hỏi của giảng viên

 

Qua buổi hoạt động ngoại khóa tuyên truyền thảo luận, giúp các em học sinh khẳng định, tôn vinh vị trí  vai trò và khả năng của phụ nữ trong việc xây dựng, duy trì, phát triển kinh tế, chính trị, xã hội văn hoá, truyền thống của Việt Nam từ đó góp phần quan trọng trong việc định hướng, thay đổi hành vi ứng xử, suy nghĩ, thái độ và tình cảm của phụ nữ và nam giới, dần xoá bỏ những định kiến giới, hướng học sinh đến những hành vi ứng xử tốt đẹp và văn hóa.

Thu Bốn - Văn Nguyên

Ngày đăng: 25/05/2017