An ninh quốc phòng

Lực lượng vũ trang huyện Sông Lô làm tốt công tác dân vận

            Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện một cách vững chắc. Trong những năm qua, Ban chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và lực lượng dân quân tự vệ của các xã, thị trấn trên địa bàn làm tốt công tác dân vận, góp phần thúc đẩy sự phát triển về  kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Xác định rõ vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, Ban chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, mỗi cán bộ đảng viên, lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn về công tác dân vận của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh để từ đó vận dụng sáng tạo công tác dân vận tại cơ sở. Trong đợt huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017,  Ban chỉ huy Quân sự huyện đã chỉ đạo và phối hợp với Ban chỉ huy, lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn trên địa bàn ra quân làm tốt công tác dân vận như: Vệ sinh quyét dọn nghĩa trang liệt sỹ, tham gia vệ sinh môi trường để tạo ra cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đợt ra quân đã thu hút đông đảo các đồng chí trong lực lượng dân quân tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi và tạo được niềm tin trong nhân dân.

Lực lượng Ban chỉ huy Quân sự huyện giúp bà con xã Yên Thạch cứu lúa

 Đặc biệt trong công tác xây dựng nông thôn mới, lực lượng cán bộ, chiến sỹ của Ban chỉ huy Quân sự huyện cùng với lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn đã hiến nhiều ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, hiến ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sữa chữa nhà ở…, từ đó góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, tạo niềm tin trong nhân dân và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Học tập và làm theo tư tưởng dân vận của Hồ Chí Minh, Ban chỉ huy Quân sự huyện cùng với Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn đã tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, tham gia thu hoạch lúa và hoa màu giúp nhân dân trong các đợt mưa bão gây ngập úng…, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thúc đẩy kinh tế, văn hóa-  xã hội của địa phương phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Có thể khẳng định, nhờ tăng cường công tác dân vận nên các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang huyện Sông Lô đã góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tăng cường mối quan hệ mật thiết tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Đào Phương - Hà Minh

Ngày đăng: 12/05/2017