Thời sự tổng hợp

Hội đồng nhân dân huyện Sông Lô giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại xã Yên Thạch

            Sáng ngày 17/4/2017, Đoàn giám sát HĐND huyện Sông Lô đã tiến hành giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong 2 năm 2015 và 2016 tại xã Yên Thạch. Đồng chí Nguyễn Việt Hưng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn.

          Qua buổi giám sát cho thấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã được Đảng ủy, chính quyền xã Yên Thạch chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền phổ biến kịp thời đến nhân dân. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai, Tổ hòa giải cơ sở... Ban hành đầy đủ và niêm yết công khai các nội quy, quy chế tiếp công dân…. Thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ cơ bản đảm bảo theo quy định, phân công công chức chuyên môn tiếp công dân thường xuyên được thực hiện đầy đủ; duy trì lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã. Trong  2 năm 2015 và 2016, UBND xã Yên Thạch đã tiếp nhận 15 đơn đề nghị của công dân; trong đó chủ yếu là đơn đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến chanh chấp đất đai và chính sách xã hội. Qua công tác tiếp công dân cho thấy phần lớn các vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, phản ánh, kiến nghị của công dân đều được Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các công chức chuyên môn, tổ hòa giải tham mưu đúng và kịp thời cho Chủ tịch UBND xã xem xét và giải quyết các vụ việc thấu đáo cho công dân.

Toàn cảnh buổi giám sát tại xã Yên Thạch

          Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát của huyện đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách, báo cáo của xã Yên Thạch trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đề nghị xã chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung vào báo cáo. Đồng thời ra  kết luận chỉ đạo thực hiện và giải quyết các vụ việc; nêu ra những tồn tại trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã như: cần đảm bảo đúng quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm rõ những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết đơn thư; nhất là việc ổn định tình hình sau khi giải quyết các vụ việc.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Việt Hưng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Yên Thạch cần tập trung làm tốt công tác tham mưu trong việc xử lý những tồn tại trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; coi trọng việc phân loại và xử lý đơn; đề xuất lãnh đạo huyện xử lý nghiêm những đơn vị để đơn thư quá hạn theo luật định. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo Đảng ủy-  HĐND- UBND xã cần quan tâm hơn nữa để công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn xã ngày càng nhanh hơn, hiệu quả hơn. Cán bộ làm công tác tiếp dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp.

Thu Bốn- Đào Phương

Ngày đăng: 20/04/2017