Thời sự tổng hợp

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN SÔNG LÔ, KHÓA I NHIỆM KỲ 2016-2021

 

   


(Kèm theo Quyết định số:  98 /QĐ-UBBC ngày 30/5/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Sông Lô)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị bầu cử

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

 
 

1

Lê Tiến

Anh

Số 4

18/10/1968

Nam

Xã Nhạo Sơn,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
 huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 

2

Trịnh Thị

Bình

Số 1

18/11/1973

Nữ

Xã Bắc Lương,
huyện Thọ Xuân,
tỉnh Thanh Hóa

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện

 

3

Đỗ Huy

Chiến

Số 2

22/6/1975

Nam

Xã Đôn Nhân,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc

Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban dân vận huyện

 

4

Lộc Đức

Chung

Số 1

04/3/1987

Nam

Xã Đồng Thịnh,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Đồng Thịnh,
huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Đảng ủy viên -
Bí thư Đoàn Thanh niên xã

 

5

Nguyễn Anh

Cường

Số 7

24/11/1969

Nam

Xã Quỳnh Hoa,
huyện Quỳnh Phụ,
tỉnh Thái Bình

Kinh

Không

Phường Liên Bảo,
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện - Thượng tá - Chính trị viên

 

6

Lưu Thế

Cửu

Số 2

07/10/1969

Nam

Xã Đức Bác,
huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Đức Bác,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

7

Hoàng Đức

Dũng

Số 5

15/3/1966

Nam

Xã Văn Quán,
 huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
 huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Trưởng phòng Tài nguyên &MT

 

8

Nguyễn Chí

Dũng

Số 6

03/12/1977

Nam

Xã Lãng Công,
huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Lãng Công,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Đảng ủy viên - Công chức Tài chính- Kế toán xã

 

9

Nguyễn Văn

Đang

Số 8

01/10/1977

Nam

Xã Bạch Lưu,
huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Bạch Lưu,
 huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

 

10

Nguyễn Văn

Điểm

Số 5

09/4/1964

Nam

Xã Sơn Đông,
huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Đồng Quế,
huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

11

Vũ Văn

Đoàn

Số 8

19/5/1981

Nam

Thị trấn Thổ Tang,
huyện Vĩnh Tường,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Thổ Tang,
huyện Vĩnh Tường,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Bí thư Chi bộ - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện

 

12

Lê Minh

Đức

Số 4

20/3/1962

Nam

Xã Nhạo Sơn,
huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Nhạo Sơn,
huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

 

13

Dương Trường

Giang

Số 1

02/4/1981

Nam

Xã Đồng Thịnh,
 huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Đồng Thịnh,
huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Chánh Thanh tra huyện

 

14

Đỗ Mạnh

Số 6

24/5/1962

Nam

Xã Tiên Lữ,
huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Tiên Lữ,
huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên -Trưởng phòng Văn hóa & TT

 

15

Nguyễn Thị

Hạnh

Số 3

28/6/1980

Nữ

Xã Như Thụy,
huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Như Thụy,
huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

16

Lê Thị

Huệ

Số 2

01/4/1975

Nữ

Xã Đức Bác,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
 huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện

 

17

Nguyễn Phú

Hùng

Số 3

10/8/1969

Nam

Xã Yên Thạch,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
 huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Bí thư Chi bộ cơ quan, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế

 

18

Nguyễn Việt

Hưng

Số 6

06/10/1971

Nam

Xã Hồng Phương,
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Phường Liên Bảo,
Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

19

Nguyễn Thị Thu

Hương

Số 7

02/01/1982

Nữ

Xã Như Thụy,
huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc

Bí thư Chi bộ cơ quan - Phó Trưởng phòng Giáo dục&ĐT

 

20

Đào Thị Mai

Hương

Số 8

12/12/1983

Nữ

Xã Quang Yên,
huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Cao lan

Không

Xã Quang Yên,
huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Đảng ủy viên - Công chức Văn hóa- Xã hội xã

 

21

Lưu Thị
(Sư cô Thích Đàm Minh)

Hường
 

Số 2

27/01/1974

Nữ

Phường Thanh Miếu,
 
Thành phố Việt Trì,
tỉnh Phú Thọ

Kinh

Phật giáo

Xã Tứ Yên,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Tu sỹ - Phó Ban trị sự phật giáo huyện

 

22

Nguyễn Ngọc

Khang

Số 5

19/5/1975

Nam

Xã Như Thụy,
huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
 huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

23

Trần Thái

Mai

Số 4

13/4/1965

Nam

Xã Tân Lập,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Tân Lập,
huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng UBND  huyện 

 

24

Trần Công

Ngôn

Số 5

02/8/1960

Nam

Xã Đồng Thịnh,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Đồng Thịnh,
 huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

25

Dương Văn

Sản

Số 6

28/10/1974

Nam

Xã Lãng Công,
 huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Dao

Không

Thị trấn Lập Thạch,
huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Trưởng phòng
Nội vụ

 

26

Lê Văn

Sơn

Số 1

05/01/1968

Nam

Xã Cao Phong,
 huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Cao Phong,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã

 

27

Phan Quang

Tài

Số 1

05/11/1962

Nam

Xã Văn Quán,
huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Văn Quán,
 huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo

 

28

Lê Đăng

Tâm

Số 4

01/9/1968

Nam

Xã Nhạo Sơn,
 huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
 huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch

 

29

Lê Hồng

Tâm

Số 3

01/9/1964

Nam

Xã Như Thụy,
huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Như Thụy,
 huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã

 

30

Triệu Toàn

Tăng

Số 5

03/02/1980

Nam

Xã Đồng Ích,
huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

31

Nguyễn Ngọc

Thạch

Số 6

22/10/1979

Nam

Xã Xuân Lôi,
 huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc

Chi ủy viên Chi bộ cơ quan- Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

32

Hoàng Ngọc

Thanh

Số 8

01/10/1978

Nam

Xã Đồng Ích,
 huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
huyện Lập Thạch,
tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

33

Vũ Văn

Thanh

Số 4

01/11/1969

Nam

Thị trấn Tam Sơn,
huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Tam Sơn,
huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn

 

34

Nguyễn Duy

Tiến

Số 3

12/11/1976

Nam

Xã Yên Thạch,
 huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Trưởng phòng Công thương

 

35

Kim Văn

Tiến

Số 8

23/6/1963

Nam

Xã Thượng Trưng,
 huyện Vĩnh Tường,
tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Quất Lưu,
 huyện Bình Xuyên,
tỉnh Vĩnh Phúc

Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Công an huyện

 

36

Phan Kim

Trọng

Số 2

10/9/1965

Nam

Xã Đức Bác,
huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
 huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy cơ quan-Giám đốc Trung tâm Y tế

 

37

Vũ Mạnh

Tuấn

Số 7

08/11/1985

Nam

Xã Hải Lựu,
huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Hải Lựu,
 huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Bí thư Huyện đoàn

 

38

Trần Văn

Tuyên

Số 3

01/01/1979

Nam

Xã Đồng Ích,
 huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Thị trấn Lập Thạch,
 huyện Lập Thạch,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Phó Trưởng Ban tổ chức 

 

39

Vũ Đình

Tuyển

Số 7

14/10/1974

Nam

Xã Hải Lựu,
huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

Xã Hải Lựu,
huyện Sông Lô,
 tỉnh Vĩnh Phúc

Huyện ủy viên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 39 người.

 

 

 

 

 

 
Ngày đăng: 01/06/2016