Thời sự tổng hợp

UBND xã Nhân Đạo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015

         Mới đây, UBND xã Nhân Đạo huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020.

Ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và  hệ thống chính trị của địa phương đã tích cực triển khai thực hiện và chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới. Cán bộ và người dân đã nhận thức rõ được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo đã từng bước đi vào thực chất và hiệu quả. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, dưới sự chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhiều nội dung công việc đã được nhân dân đồng lòng và tổ chức thực hiện, từ đó phát huy được sức mạnh toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng theo quy hoạch; Hệ thống giao thông, thủy lợi cơ bản đã được kiên cố hóa; hệ thống điện, bưu chính viễn thông được hiện đại hóa; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, y tế, văn hóa- thể thao được tăng cường; Công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động ngày càng hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được nâng lên. Với sự đồng thuận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã, xã Nhân Đạo đã về đích nông thôn mới năm 2015.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015, đồng thời rút kinh nghiệm và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai Chương trình giai đoạn 2016- 2020, trong thời gian tới cần chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện nâng cao các mục tiêu đã đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong dịp này, UBND xã đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

 

                                                                 Kim Thoa-  Đào Phương

Ngày đăng: 08/05/2016