Thời sự tổng hợp

Xã Tân Lập tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

         Với tinh thần khẩn trương, Uỷ ban bầu cử cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Tân Lập- huyện Sông Lô đang tích cực triển khai các bước để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra an toàn, đúng Luật và là ngày hội của toàn dân. Cho đến nay, xã đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ 3 và thực hiện lập danh sách đại biểu ứng cử chính thức HĐND xã.

Sau hiệp thương lần thứ 3,Tổng số người trong danh sách đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã Tân Lập nhiệm kỳ 2016- 2021 là 46 người, trong đó: Khối Đảng có 8 người, khối Chính quyền có 15 người; khối MTTQ và các tổ chức thành viên là 10 người; thành phần khác 13 người. Quá trình thực hiện công tác hiệp thương luôn được đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, theo đúng qui trình các bước. Các thôn dân cư trên địa bàn xã đã ấn định xong khu vực bỏ phiếu. Tại 8 đơn vị  bầu cử ở 8 thôn dân cư đã thực hiện xong việc niêm yết danh sách cử tri. Đến thời điểm niêm yết, toàn xã có 4.211 cử tri. Hiện nay, Ủy ban bầu cử xã đang tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử, nhất là giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bầu cử; triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ tốt nhất cho bầu cử.

Song song với công tác chuẩn bị nhân sự, xã Tân Lập còn chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là những điểm mới trong công tác bầu cử để nhân dân hiểu và nắm vững. Từ đó, lựa chọn được những người xứng đáng bầu vào các cơ quan quyền lực của Trung ương và địa phương. Đài Truyền thanh xã và hệ thống truyền thanh cơ sở là công cụ chủ lực trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác bầu cử; về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Ngay từ đầu năm Đài truyền thanh xã được đầu tư tu sửa nhằm đảm bảo phủ sóng khắp địa bàn xã; Cả xã có 8 cụm loa phát thanh, đều được tăng thời lượng phát thanh và tiếp âm về công tác bầu cử. Ngoài ra, công tác tuyên truyền bầu cử còn được thực hiện qua các hình thức: treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích... Bất cứ nơi nào trong xã, người dân Tân Lập đang hướng về ngày hội bầu cử với một khí thế sôi nổi nhất.

Với sự chuẩn bị tích cực này, cử tri xã Tân Lập đang đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại các cơ quan dân cử./.

 

                                                                      Như Quỳnh- Thu Bốn

Ngày đăng: 18/05/2016