Thời sự tổng hợp

Tuổi trẻ Sông Lô xung kích trong phát triển kinh tế.

         Trong thời gian qua cùng với công tác xây dựng phong trào Đoàn Đội trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh thì tuổi trẻ huyện Sông Lô luôn tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Tỉnh đoàn phát động như cuộc vận động "Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo", phong trào "Mười xung kích trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc", "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới". Để thực hiện tốt các cuộc vận động đó, tuổi trẻ Sông Lô đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào lập thân, lập nghiệp, lao động sáng tạo; thường xuyên quan tâm, vận động đoàn viên thanh niên tích cực chủ động trong phát triển kinh tế tham gia xóa đói giảm nghèo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở từng địa phương. Đồng thời ra sức thi đua học tập, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, cho quê hương đất nước. Ban thường vụ Huyện đoàn Sông Lô thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ mới về cây trồng, vật nuôi cho đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. Từ đó Huyện đoàn đã định hướng cho đoàn viên thanh niên được tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với từng địa phương. Đồng thời khuyến khích đoàn viên thanh niên giúp nhau về vốn, kinh nghiệm để phát triển kinh tế; xây dựng các dự án để vay vốn sản xuất tạo điểu kiện cho đoàn viên thanh niên có công việc ổn định; chăm lo dạy nghề hướng nghiệp, đẩy mạnh cuộc vận động "tiết kiệm, tích lũy", vận động thanh niên đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế  hộ gia đình, mô hình kinh tế trang trại có hiệu quả ngày càng được nhân rộng, tiêu biểu điển hình như mô hình kinh tế của đoàn viên Kiều Ngọc Oai- xã Cao Phong với mô hình kinh doanh đồ gỗ cho thu nhập 250 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 5- 6 lao động; đoàn viên Tạ Vinh Quang- xã Phương Khoan với mô hình xưởng mộc và chăn nuôi cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 8- 10 lao động ...

Bên cạnh việc xung kích trong phát triển kinh tế, các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới " được triển khai đến 100% cơ sở Đoàn trong toàn huyện, Ban thường vụ Huyện đoàn đã vận động và hỗ trợ  xây dựng 3 sân thể thao tại nhà văn hóa các thôn của xã Hải Lựu, xã Nhân Đạo, xã Tứ Yên trị giá gần 40 triệu đồng và 60 ngày công lao động.

 

 

Ban thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục duy trì hoạt động và thành lập các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn đảm nhận và quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn. Kết quả trong năm 2015 toàn huyện có 40 tổ tiết kiệm vay vốn do tổ chức Đoàn quản lý với số vốn vay hơn 27 tỷ đồng, giúp cho hàng trăm thanh niên được tiếp cận vốn vay để sản xuất kinh doanh; chỉ đạo các cơ sở Đoàn thành lập mới được 8 câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế; thẩm định và giới thiệu được 7 mô hình đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế giỏi, đề nghị Ban thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ vay vốn từ Quỹ phát triển tài năng trẻ năm 2015 và giới thiệu 01 mô hình vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

            Hy vọng rằng, với tinh thần xung kích, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên huyện Sông Lô sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, trở thành những hạt nhân tích cực trong công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa quê hương, đất nước.

                                                                         Đào Phương- Hà Minh

Ngày đăng: 06/05/2016