Thời sự tổng hợp

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Nhạo Sơn nhiệm kỳ 2016-2021

       Ngày 24/3/2016, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Hội LHPN huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, ngành đoàn thể, cùng 105 đại biểu phụ nữ đại diện cho trên 1.000 hội viên Hội LHPN trong toàn xã.

 

 

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết và nỗ lực của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã, các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục được đẩy mạnh, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra cơ bản hoàn thành và vượt so với mục tiêu. Với nỗ lực không ngừng và bằng nhiều giải pháp, phối hợp giữa hỗ trợ vốn với hướng dẫn kiến thức, kinh nghiệm làm ăn, tạo việc làm, xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Thực hiện sự ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp tục đẩy mạnh. Đến cuối năm 2015, tổng dư nợ các nguồn vốn do Hội quản lý đạt 3,5 tỷ đồng, giúp cho 375 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế. Nhiều gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo và vươn lên làm giàu, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng như: mô hình nuôi chim Bồ câu của chị Phương chi hội Làng Giàng, mô hình nuôi gà đẻ trứng của chị Hiến chi hội Ngọc Sơn... Bên cạnh đó, Hội đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành tổ chức 32 lớp tập huấn kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho gần 3.000 lượt hội viên phụ nữ, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh.

Hàng năm, có 99% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí nhà ở dân cư theo quy định của Bộ xây dựng, có trên 85% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.Qua bình xét, có 6/7 chi Hội 5 năm liên tục xếp loại vững mạnh xuất sắc; trên 95% cán bộ Hội đạt danh hiệu cán bộ Hội cơ sở giỏi 5 năm. Hội LH PN xã luôn giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh. Với những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Nhạo Sơn luôn giữ vững là đơn vị vững mạnh được Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Sông Lô xếp loại đơn vị xuất sắc, tặng thưởng nhiều giấy khen.

Với sự đoàn kết và nhất chí cao, Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội LHPN xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Bích Ngọc – Văn Nguyên

Ngày đăng: 03/04/2016