Thời sự tổng hợp

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ II bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016- 2021

          Sáng ngày 17/3/2016, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ II bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đ/c Trần Công Ngôn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và đại diện các tổ chức thành viên UB MTTQ Việt Nam huyện.

 

 

Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua danh sách trích ngang của người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tại hội nghị các đồng chí đã được thảo luận, bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử. Qua đó, hội nghị đã nhất trí, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 80 người.

Trên cơ sở số lượng, cơ cấu, thành phần được giới thiệu ứng cử vào đại biểu HĐND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016- 2021, nhân dân trong huyện sẽ chọn ra những người tiêu biểu có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, có tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền dân chủ của nhân dân huyện Sông Lô./.

 

 

 

 

                                                                Kim Thoa- Văn Nguyên

Ngày đăng: 03/04/2016