Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Sông Lô phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc khai giảng lớp bồi dưỡng Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở huyện Sông Lô năm 2016

         Sáng ngày 22/3/2016, Huyện ủy Sông Lô phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc khai giảng lớp bồi dưỡng Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở huyện Sông Lô năm 2016. Dự Lễ khai giảng có đ/c Hà Vũ Tuyến- Tỉnh ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đ/c Trần Công Ngôn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí là Trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyện và 290 đồng chí là Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

 

 

Tại khóa học này, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung như: Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của Chi ủy và công tác của Bí thư Chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, hướng dẫn một số vấn đề về công tác tổ chức; một số vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở; kỹ năng tổ chức và điều hành hội nghị của cán bộ chủ chốt cấp ủy cơ sở; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới ở Chi, Đảng bộ cơ sở; kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo của Bí thư Chi bộ...

Qua khóa học nhằm xây dựng đội ngũ Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đáp ứng được yêu cầu của tình hình đổi mới, nâng cao trình độ lí luận chính trị, trang bị kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ Bí thư Chi bộ, giúp cho các đồng chí thực hiện tốt nguyên tắc "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", nêu cao vai trò của người đứng đầu... từ đó, phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân của đội ngũ Bí thư Chi bộ ở các địa phương trên địa bàn toàn huyện./.

                                        Kim Thoa- Thu Bốn

Ngày đăng: 02/04/2016