An ninh quốc phòng

Ban Chỉ huy quân sự xã Nhân Đạo làm tốt công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương

Thời gian qua, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Nhân Đạo huyện Sông Lô luôn quan tâm, lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 

 

Ban CHQS xã Nhân Đạo hiện có 16 đồng chí, trong đó có 04 đồng chí trong Ban chỉ huy, 10 đồng chí thôn đội trưởng, 02 đồng chí tiểu đội trưởng; đều kiệm nhiệm các chức danh ở thôn. Trình độ chuyên môn về Đại học có 04 đồng chí, chiếm 25%; trung cấp 03 đồng chí, chiếm 18,75%; tỷ lệ đảng viên của cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS xã là 13/16 đồng chí, chiếm 81,25%; các đồng chí đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác Quân sự địa phương.

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban CHQS xã Nhân Đạo đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản, nghị quyết, kế hoạch lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chủ động củng cố, xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên sẳn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Ban CHQS xã đã thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nâng cao cảnh giác cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, từng bước chính quy hiện đại đổi mới phương pháp lãnh đạo, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào do Đảng uỷ xã phát động. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ phòng chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, trong đó tập trung vào thời gian cao điểm các ngày mùa mưa bão. Duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị lực lượng dân quân xã theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

Do làm tốt công tác tham mưu ngay từ đầu năm nên các chỉ tiêu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hằng năm của xã Nhân Đạo luôn được thực hiện đạt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân, BCH Quân sự xã đã quản lý chắc thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tham mưu cho UBND xã triển khai các bước tuyển quân theo đúng quy trình, luật định, đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Trong năm 2021, Ban CHQS xã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2021 cho 58 công dân. Kết quả đạt 39 công dân tiếp tục khám vòng huyện. Qua khám tuyển tại Ban CHQS huyện kết quả đạt 24 công dân có sức khỏe từ loại 1 đến loại 3, vượt chỉ tiêu trên giao là 06 công dân. Căn cứ vào sức khỏe và điều kiện hoàn cảnh của các công dân, Hội đồng NVQS huyện phát lệnh cho 14 công dân (trong đó có 10 công dân thực hiện NVQS và 02 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 02 công dân dự bị cấp huyện), Công tác thăm hỏi động viên các tân binh lên đường nhập ngũ diễn ra vui vẻ, an toàn, đảm bảo các nội dung trong kế hoạch giao quân đã xác định.

Năm 2021, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang xã đã hoàn thnahf huấn luyện dân quân, kết quả đều hoàn thành, đạt trên 98% nhiệm vụ được giao. Nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân được nâng lên, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận ANND tiếp tục được củng cố ngày càng vững chắc, công tác SSCĐ được phát huy, ANCT, TTATXH trên địa bàn luôn được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021. 

Trong năm 2021 đã huy động chuyển từ Hạ sĩ quan dự bị hạng 1 sang Sĩ quan dự bị là 02 đồng chí đạt 100% chỉ tiêu trên giao, Huy động QNDB đi tham gia huấn luyện diễn tập của các đơn vị như E834, trung đoàn 24-F304-Quân đoàn 2 và các đơn vị khác là 18/18 đồng chí. Đề nghị bổ nhiệm cho 03 đồng chí hạ sỹ quan, chiến sỹ; làm thủ tục cho các đồng chí SQDB, hạ sỹ quan đi kiểm tra, nhận tiền phụ cấp trách nhiệm năm 2021, quân số tham gia đạt trên 95%; Làm tốt công tác phúc tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, nguồn sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo theo luật.

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Ban CHQS xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt 5k của Bộ y tế và các biện pháp khác về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn xã ở mức cao nhất. Đặc biệt, huy động tất cả các đồng chí cán bộ chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ tại khu cách ly, các chốt chặn và quản lý điều hành khu cách ly, đảm bảo tốt về công tác hậu cần, các cơ sở vật chất cho các ca F0, F1 cách ly được ăn, uống nghỉ ngơi đầy đủ theo chế độ quy định. 

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới Ban Chỉ huy quân sự xã Nhân Đạo tiếp tục thực hiện các bước, phấn đấu thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022. Cũng như tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, góp phần đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Thơm Đào

Ngày đăng: 16/05/2022