Tin Văn hóa xã hội

UBND huyện Sông Lô tổ chức phiên họp giao ban công tác tháng 5/2022

Sáng ngày 16/5, UBND huyện Sông Lô tổ chức phiên giao ban công tác tháng 5/2022. Đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Khang - Ủy viên BTV - Phó chủ tịch UBND huện, đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành trực thuộc huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công tác tuần 1 và tuần 2; phương hướng, nhiệm vụ công tác tuần 3 tháng 5 năm 2022; Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo các thông báo kết luận của lãnh đạo UBND huyện.

Theo báo cáo, trong 02 tuần đầu tháng 05, Lãnh đạo UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành các hoạt động, tiêu biểu như: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị báo cáo các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; Tổng hợp tình hình giải quyết đơn thư, KNTC trên địa bàn; Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị  hoàn thành các yêu cầu và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ và Đoàn Thanh tra của Thanh tra tỉnh.Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch Covi-19; Triển khai GPMB các dự án Khu công nghiệp Sông Lô I, Sông Lô II; cụm công nghiệp Đồng Thịnh và giải quyết các tồn tại khó khăn vướng mắc trong bồi thường GPMB các dự án mới do UBND huện làm chủ đầu tư và tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng các dự án dở dang để bàn giao cho nhà thầu thi công.

Kết quả trong tuần 1 và tuần 2 đã chỉ đạo kiểm kê xong 6,8 ha khu công nghiệp Sông Lô I; giải quyết các tồn tại vướng mắc khu công nghiệp II, cụm công nghiệp đồng Thịnh. Hoàn thành hồ sơ trình thẩm định 47 ha khu công nghiệp Sông Lô II; Chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công dự án chuyển tiếp 2021. Kết quả trong tuần khối lượng thi công ước đạt 17,1 tỷ đồng. Trong đó hoàn ứng tạm ứng hợp đồng 7,6 tỷ đồng. Triển khai rà soát, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, rà soát đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập điều chỉnh quy hoạch đất sử dụng đến năm 2030; Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT, đến nay 17/17 xã, thị trấn đã hoàn thành; Triển khai thực hiện Quyết định số 10/2022 ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh về việc địnhhướng nội dung hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Họp BCĐ Đại hội TDTT để triển khai nhiệm vụ phục vụ Đại hội TDTT huyện Sông Lô lần thứ IV năm 2022, thành lập các tiểu ban phục vụ ĐH TDTT huyện; Chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách Người có công đề nghị cấp quà 27/7 do tập đoàn Vingroup tài trợ, tổng hợp danh sách đề nghị điều chỉnh chế độ thờ cúng liệt sỹ theo quy định. Trong 2 tuần đầu tháng 5 cấp huyện giải quyết 19 đơn thư KNTC, không phát sinh đơn mới, cấp xã giải quyết 06 đơn, trong đó có 03 đơn quá hạn, 03 đơn trong hạn. Tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa đạt 100%, không có hồ sơ giải quyết chậm hạn. 100% các phòng, ban, đơn vị triển khai ký số văn bản đi theo quy đinh.

Đối với kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo các thông báo kết luận của lãnh đạo UBND huyện. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của các phòng, ban, đơn vị, UBND huyện tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tại các thông báo kết luận: Thông báo số 29/TB-UBND ngày 16/3/2022 về kết luận của Chủ tịch UBND tại cuộc họp giải quyết tồn tại đất đai tại xã Quang Yên; Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/4/2022 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư; Thông báo số 45/TB-UBND ngày 20/4/2022 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban UBND huyện ngày 18/4/2022; Thông báo số 59/TB-UBND ngày 22/4/2022 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Văn bản số 526/UBND-VP ngày 12/4/2022 về việc giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến thực hiện các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, vướng mắc và đề xuất phương án, giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và những tháng tiếp theo. Theo đó, các nội dung chủ yếu được đưa ra đó là: Tiến độ khởi công dự án mới và giải ngân vốn đầu tư công cần phải được tập trung đẩy nhanh, công tác giải phóng mặt bằng phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn của các huyện và các ngành; vấn đề chất lượng thi công công trình phải được quan tâm cao. Giải pháp đẩy nhanh việc giải quyết theo bộ thủ tục hành chính công.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Nghiệp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng cần nghiêm túc thực hiện các công việc đã được giao. Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì cùng với lãnh đạo UBND huyện ghi rõ thời gian giải quyết các công việc, giao cụ thể từng đơn vị và thực hiện theo đúng tiến độ. Đề nghị báo cáo cần chỉ ra rõ hơn các nhiệm vụ mà các đơn vị chưa hoàn thành. Tiếp tục tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phòng Văn hóa- Thông tin tham mưu Ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao huyện tổ chức họp triển khai, đồng thời  báo cáo Ban thường vụ chuẩn bị tốt các điều kiện để Đại hội diễn ra thành công.

Thơm Đào – Thu Hà

Ngày đăng: 16/05/2022