An ninh quốc phòng

Xã Quang Yên tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân năm 2022

Chiều ngày 09/5, UBND xã Quang Yên tổ chức khai mạc huấn luyện cho lực lượng dân quân năm 2022. Dự và chỉ đạo có lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể và các đồng chí là dân quân tự vệ xã.

Trong đợt huấn luyện này, lực lượng dân quân xã Quang Yên sẽ được nghiên cứu các nội dung: Một số nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới; kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nắm bắt các tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số vũ khí trang bị; thực hành kỹ thuật sử dụng súng, các tư thế động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu và tổ chức bắn đạn thật tại thao trường…

Huấn luyện dân quân tự vệ là hoạt động thường xuyên, được tổ chức hàng năm, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ bồi dưỡng nhận thức chính trị, nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới đồng thời vận dụng những nội dung đã học vào tham gia phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những nhiệm vụ khác tại địa phương.

Để công tác huấn luyện năm 2022 đạt kết quả cao, Ban CHQS xã Quang Yên đã chuẩn bị tốt các điều kiện về: giáo án, thao trường, bãi tập, dụng cụ huấn luyện. Huấn luyện theo phương châm “cơ bản - thiết thực - chất lượng”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và sát với nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, sát với tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến nhằm nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng dân quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó đạt từ 75 - 80% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối người và vũ khí thiết bị./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 09/05/2022