Thời sự tổng hợp

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Sông Lô tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

        Chiều ngày 26/02/2016, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Công Ngôn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Đỗ Ngọc Cơ - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016 - 2021; các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và đại diện các tổ chức thành viên UB MTTQ Việt Nam huyện.

 

 

Hội nghị đã quán triệt tinh thần, nội dung theo hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam về quy trình hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và dự kiến giới thiệu  cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 (theo dự kiến phân bổ của HĐND tỉnh).

Tại hội nghị các đại biểu đã được thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự kiến phân bổ, qua đó hội nghị đã đi đến thống nhất với tổng số đại biểu HĐND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016- 2021 là 40 đại biểu; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 80 người. Trong đó khối Đảng cấp huyện là 09 người, khối chính quyền 16 người, khối MTTQ và các đoàn thể là 4 người, cán bộ công chức cấp xã là 36 người, khối kinh tế tư nhân, khoa học kĩ thuật và các thành phần khác là 15 người; nữ chiếm tỷ lệ 28 người, người ngoài Đảng 08 người, dưới 35 tuổi là 12 người, đại biểu dân tộc thiểu số 2 người, đại biểu tôn giáo 1 người.

Trên cơ sở số lượng, cơ cấu, thành phần được giới thiệu ứng cử vào đại biểu HĐND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016- 2021, huyện sẽ chọn ra những đại biểu tiêu biểu có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền dân chủ của nhân dân các dân tộc huyện Sông Lô./.

 

                                                                Kim Thoa - Thu Bốn

Ngày đăng: 10/03/2016