An ninh quốc phòng

Xã Bạch Lưu tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân năm 2022

Ngày 21/4, UBND xã Bạch Lưu tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2022; nhằm bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản và nâng cao chất lượng tổng hợp công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho đội ngũ dân quân có kiến thức chính trị, pháp luật, quân sự đáp ưng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Dự và chỉ đạo buổi ra quân có lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể và các đồng chí là dân quân tự vệ xã.

Trong thời gian 15 ngày, lực lượng dân quân xã Bạch Lưu sẽ được huấn luyện các nội dung về: Một số nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới; kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. nắm bắt các tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số vũ khí trang bị; thực hành kỹ thuật sử dụng súng, các tư thế động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu và tổ chức bắn đạn thật tại thao trường…

Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Ban CHQS xã Bạch Lưu đã chuẩn bị tốt các điều kiện về: giáo án, thao trường, bãi tập, dụng cụ huấn luyện. Đặc biệt, tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản - thiết thực - chất lượng”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và sát với nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, sát với tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến nhằm nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng dân quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó đạt từ 75 - 80% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối người và vũ khí thiết bị.

Thông qua huấn luyện giúp lực lượng chiến sỹ dân quân xã có bản lĩnh chính trị vững vàng; thuần thục các động tác về kỹ thuật, chiến thuật; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã./.

Lệ Quyên- Hà Minh 

Ngày đăng: 22/04/2022