Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

       Chiều ngày 04/02/2016, huyện Sông Lô tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND (Hội đồng nhân dân) các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đài-TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Lê Tiến Anh Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trực thuộc Trung ương, trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đài - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 huyện triển khai, quán triệt Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/01/2016 về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 02/02/2016 của Ủy ban bầu cử huyện về triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; Hướng dẫn số 01/HD/HU ngày 04/2/2016 của Huyện ủy Sông Lô về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND và nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; quy trình các bước hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung... 

 

 

Đồng chí Lê Tiến Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đài - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn làm tốt công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác bầu cử; đồng thời căn cứ kế hoạch của Uỷ ban bầu cử huyện, các xã, thị trấn thực hiện triển khai công tác bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân khóa XIV và đại biểu HĐND đảm bảo tiến độ; chú trọng cơ cấu đại biểu theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử, đảm bảo các điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử thành công./.

 

 

Bích Ngọc – Hà Minh

 

Ngày đăng: 10/02/2016