Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Huyện Sông Lô tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Chiều ngày 22/4, huyện Sông Lô tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ tiêm phòng vắc xin Covid-19 huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên BCĐ tiêm phòng vắc xin Covid-19 huyện; BCĐ tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại các điểm cầu 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Trung tâm Y tế huyện thông qua Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch số 178 ngày 18/4/2022 triển khai đến BCĐ các xã, thị trấn. Theo kế hoạch, từ ngày 24-26/4 huyện sẽ tổ chức đợt tiêm đầu tiên cho đối tượng này. Với mục tiêu bao phủ vắc xin cao nhất, 90%  trở lên trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vắc xin. Trên cơ sở đảm bảo lập danh sách đối tượng tiêm đúng, đủ số tuổi theo quy định; quy trình khi tiêm phải đảm bảo an toàn cho trẻ với quan điểm "tiêm đến đâu chắc đến đó, tiêm đến đâu an toàn đến đó" theo nguyên tắc ưu tiêm tiêm cho nhóm trẻ lớn trước, nhóm trẻ nhỏ tiêm sau. Đối tượng tiêm được khám sàng lọc theo chỉ định của Bộ y tế. Đối với trẻ đã mắc Covid-19, tạm hoãn tiêm sau 3 tháng kể từ khi trẻ mắc bệnh.

Trong công tác tổ chức, cần tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin; tuyên truyền công khai về các tác dụng phụ không mong muốn có thể xảy ra sau tiêm. Bố trí điểm tiêm khoa học, đảm bảo theo nguyên tắc "4 tại chỗ", thực hiện các quy định phòng chống dịch tại điểm tiêm. Theo dõi trẻ sau tiêm tại chỗ tối thiểu 45 phút, theo dõi tại nhà 2 ngày đầu, tuần đầu và tiếp tục theo dõi 28 ngày sau tiêm.

Tại hội nghị các đồng chí trong BCĐ huyện và BCĐ tiêm vắc xin phòng Covid-19 các xã, thị trấn đã tham gia thảo luận, nêu những khó khăn và các biện pháp tháo gỡ để đảm bảo tiêm vắc xin cho trẻ đảm bảo an toàn.

 

 

Đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

 

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Cơ quan thường trực, các đồng chí thành viên BCĐ, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện và các xã, thị trấn cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền về lợi ích trong việc tiêm vắc xin. Hiệu quả của việc tiêm vắc xin trong phòng chống dịch là rất rõ, giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng nặng khi mắc bệnh. Việc bao phủ vắc xin góp phần sớm đưa các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trở lại bình thường hóa. Đồng chí đề nghị BCĐ tiêm vắc xin phòng Covid-19 các xã, thị trấn cần kiện toàn; đảm bảo lực lượng tình nguyện tham gia tổ chức tiêm tại các địa phương; rà soát, lập danh sách các đối tượng trong độ tuổi tiêm. Đối với những trường hợp không đồng ý tiêm cần tiếp tục tuyên truyền để công tác tiêm vắc xin trên địa bàn đạt hiệu quả cao. Công tác tổ chức, chuẩn bị địa điểm tiêm, cơ sở vật chất và nhân lực chu đáo, đảm bảo an toàn đúng quy định; có các phương án xử lý kịp thời nếu có trường hợp bị phản ứng sau tiêm xảy ra; xử lý phân loại rác thải, vỏ vắc xin theo quy định. Giao Trung tâm y tế tổ chức tập huấn cho các đối tượng phục vụ công tác tiêm phòng; bố trí nhân lực, xe cứu thương đề phòng trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm; chỉ đạo công tác chuyên môn cho Trạm y tế các xã, thị trấn để việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện đạt kết quả cao.

Bích Ngọc – Đào Thơm

Ngày đăng: 22/04/2022