Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Sông Lô tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

        Sáng ngày 14/01/2016, Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Đài- TUV, Bí thư Huyện ủychủ trì hội nghị.

 

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Đài - TUV, Bí thư huyện ủy huyện Sông Lô
 phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựngĐảng năm 2015


Năm 2015, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt; kịp thời có những chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế- xã hội.

Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc hoàn thành xây dựng chương trình công tác; Quy chế làm việc của cấp ủy và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được các cấp ủy Đảng chú trọng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tỷ lệ dự sinh hoạt chi bộ cơ sở đạt 89,2%. Công tác phát triển đảng được quan tâm thường xuyên, năm 2015 đã kết nạp được 218 đảng viên mới, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Qua đánh giá xếp loại, toàn huyện có 86,67% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu, kém. 17,2% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 73,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, trong năm Huyện ủy đã phối hợp với trường Chính trị tỉnh mở 01 lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, duy trì lớp Trung cấp Lý luận chính trị- Hành chính khóa III cho cán bộ huyện và cơ sở. Mở 03 lớp đảng viên mới cho 251 đảng viên dự bị, cử 03 đồng chí đi học lớp cao cấp lý luận chính trị...

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, trong năm đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra đối với 10 tổ chức cơ sở Đảng và 02 cuộc giám sát đối với 07 tổ chức Đảng. Nội dung kiểm tra về chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng. Thực hiện giám sát thường xuyên 25 tổ chức cơ sở Đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp ủy các cấp. Qua kiểm tra giám sát, các đơn vị đều nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

MTTQ, các đoàn thể và các Hội quần chúng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, động viên hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, môi trường. Quan tâm phát triển văn hóa- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Công tác quốc phòng, an ninh, công tác nội chính được tăng cường chỉ đạo, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, trong năm 2015 toàn huyện có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới của huyện lên 9/16 xã, phấn đấu đến năm 2017 huyện sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Năm 2016, Đảng bộ huyện Sông Lô đề ra phương hướng chung là: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 18%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%; phấn đấu xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 45-50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh (theo hướng dẫn mới). Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững; tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân...

 

  

Đồng chí: Nguyễn Xuân Đài - TUV, Bí thư huyện ủy huyện Sông Lô
tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác đảng năm 2015

  

Nhân dịp này, Huyện ủy Sông Lô đã trao giấy khen cho 17 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 24 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015.

                                                                    Bích Ngọc-  Văn Nguyên

Ngày đăng: 17/02/2016