Thời sự tổng hợp

Hội nghị đầu bờ giống ngô lai P4296 và P4199

         Sáng ngày 8/12/2015, Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam phối hợp với Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Sông Lô đã tổ chức Hội nghị đầu bờ nhằm tổng kết mô hình trồng giống ngô lai P4296 và P4199 vụ đông 2015.

 

 

Mô hình được gieo trồng trình diễn tại thôn Hạ xã Đôn Nhân, với diện tích 1ha. Quá trình gieo và chăm sóc được bà con áp dụng theo phương pháp canh tác truyền thống (chưa áp dụng quy trình thâm canh) nhưng hai giống ngô lai P4296 và P4199 vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Qua đánh giá của người dân trực tiếp tham gia mô hình và các đại biểu thăm quan thực tế mô hình cho thấy hai giống ngô lai P4296 và P4199 có nhiều ưu điểm như: tỷ lệ nảy mầm cao, cây sinh trưởng và phát triển khỏe, độ đồng đều cao, bộ lá xanh bóng, khoẻ mạnh; chiều cao cây và chiều cao đóng bắp trung bình, lá bi bao kín, lõi nhỏ, hạt sâu cay, độ đồng đều cao; sắc hạt màu vàng cam đậm; bộ rễ chân kiềng phát triển mạnh nên cây chịu hạn và chống đổ tốt; có khả năng chống chịu sâu bệnh; lá ngô xanh đến lúc thu hoạch nên thuận lợi cho việc sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi; thời gian sinh trưởng trung bình từ 110 – 115 ngày; trái bắp to, dễ bẻ, độ đồng đều cao, thích hợp với đồng đất địa phương ở cả vụ Xuân và vụ Hè - Thu.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị cho thấy giống ngô lai đơn P4296 và P4199 là giống tốt, có nhiều ưu điểm, thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, cây cho năng suất cao. Đề nghị huyện đưa giống ngô P4296 và P4199 vào cơ cấu giống của huyện để tăng năng suất và sản lượng lương thực của huyện, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần xoá đói giảm nghèo ở địa phương./. 


Thu Bốn – Hà Minh

Ngày đăng: 18/12/2015