Thời sự tổng hợp

BCĐ chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc thẩm định, xét công nhận xã Nhân Đạo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

         Sáng 9/12/2015, Đoàn Thẩm định số 1, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh do đồng chí Trần Mạnh Định, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn đã thẩm định, xét công nhận xã Nhân Đạo (Sông Lô) đạt chuẩn NTM năm 2015.

Nhân Đạo là xã miền núi nằm ở phía Bắc của huyện Sông Lô, kinh tế - xã hội phát triển chậm, thu nhập của người dân đạt thấp, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Năm 2011, khi mới bước vào triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Nhân Đạo mới chỉ đạt 3/19 tiêu chí. Với tổng số vốn thực hiện trên 198 tỷ đồng, sau 5 năm triển khai xây dựng, đến nay, diện mạo NTM xã Nhân Đạo đã có nhiều đổi mới, trên 93% kênh mương loại III được cứng hóa, phục vụ nhu cầu tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp; 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn, liên thôn được cứng hoá; 100% trường học các cấp đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; toàn xã có 1 trung tâm văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, 10/10 thôn có nhà văn hoá đạt chuẩn quy định; các hạng mục chợ nông thôn như: Nhà chợ chính, diện tích kinh doanh ngoài trời, kiot, khu để xe...được xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo khoa học, trật tự, văn minh; trên địa bàn xã không còn tình trạng người dân phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát, 87,15% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 85%; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 91,11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 20,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,51%. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững. Đến nay, xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Sau khi đi kiểm tra, thẩm định thực tế từng tiêu chí cụ thể, các thành viên Đoàn Thẩm định số 1 đánh giá cao các tiêu chí xã Nhân Đạo thực hiện được;đồng thời, đề nghị xã rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hạng mục nhà vệ sinh và bãi thu gom rác thải trong chợ và vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế để nâng cao tỷ lệ người dâm tham gia bảo hiểm y tế.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Mạnh Định, Trưởng Đoàn Thẩm định số 1, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đánh giá cao quá trình thực hiện xây dựng NTM của xã, thống nhất xã Nhân Đạo đạt chuẩn NTM và báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh xét công nhận xã Nhân Đạo đạt chuẩn NTM. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, xã Nhân Đạo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời nhanh chóng hoàn thiện một số hạng mục còn dở dang về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa;tiếp tục nâng cao và giữ vững tiêu chí môi trường, an ninh trật tự .


Kim Thoa – Đào Phương

Ngày đăng: 10/12/2015